Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, καινοτόμος όπως πάντα στις δράσεις του και ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες προκλήσεις, σχεδιάζει ένα φιλόδοξο σχέδιο για τους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας, με τίτλο «Υγιής Γήρανση».

Πρόκειται για μια εκπαιδευτική σειρά – εργαλείο που θα ασχολείται με την ενεργητική γήρανση, την λειτουργική ικανότητα του ατόμου, την μεταβολή προσέγγισης της πορείας ζωής  του , την  αξιολόγηση της φυσικής  του κατάστασης, την επιστημονική ενημέρωση και κατανόηση των συνεπειών των μη μεταδοτικών νοσημάτων και βεβαίως την διαδικασία μεταβολής συμπεριφορών, την αλλαγή προς έναν ενεργητικό τρόπο  ζωής με έμφαση στην  σωματική κινητοποίηση, την κοινωνικοποίηση και την δια βίου μάθηση του ατόμου. Η νέα αυτή σειρά θα πραγματοποιείται σε διαφορές συνεδρίες με την χρήση νέων τεχνολογικών μεθόδων, με ενεργητικές εκπαιδευτικές ενότητες, με παιχνίδια και έμφαση στην συμμετοχικότητα και κοινωνικοποίηση του ατόμου.

Στόχος του Ε.Ε.Σ.  η εξάλειψη κάθε μορφής  αποκλεισμού λόγω  ηλικίας, η οποία  μειώνει την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων, την πρόσβαση στη φροντίδα και το δικαίωμα στην  ποιότητα ζωής που  δικαιούνται θεσπίζοντας ένα στέρεο σύστημα πρόληψης κι ασφάλειας για όλες τις ηλικίες.

 

 

 

#########