«Οι γονείς, χωρίς καν να έχουν οι ίδιοι αυτοπεποίθηση, ενίοτε ζητούν το ακατόρθωτο από τα παιδιά τους».

Αυτοπεποίθηση στα Παιδιά. Εκεί από όπου για τον καθέναν από εμάς πολλά ξεκινούν, πολλά εξηγούνται και πολλά καταλήγουν. Οι γονείς επιδρούν καθοριστικά στο μέγεθος της αυτοπεποίθησης των παιδιών τους. Εμείς μπορούμε να τους την χτίσουμε, αλλά και να τους την γκρεμίσουμε.

Η Νέλλη Θεοδοσίου Ψυχολόγος – Παιδοψυχολόγος στο παρακάτω podcast αναλύει όλες τις θετικές/αρνητικές συμπεριφορές και αντιδράσεις μας, που επιδρούν καθοριστικά στην αυτοπεποίθηση των παιδιών μας!

Αυτοπεποίθηση στα παιδιά: Περιεχόμενα επεισοδίου

  • Τι ακριβώς είναι η αυτοπεποίθηση;
  • Ποιες είναι οι βασικές συμπεριφορές που γκρεμίζουν και χτίζουν την αυτοπεποίθηση στα παιδιά;
  • Ηλικιακά, από πότε χτίζεται η αυτοπεποίθηση ενός παιδιού;
  • Ποιες συμπεριφορές και αντιδράσεις των γονιών, επηρεάζουν το χτίσιμο της αυτοπεποίθησης του παιδιού; Ας δώσουμε μερικά παραδείγματα.
  • Υπάρχει κάποια πραγματικά καθοριστική ηλικία για την αυτοπεποίθηση;
  • Ένα παιδί με χαμηλή ή υψηλή αυτοπεποίθηση γίνεται πάντα ή γεννιέται κιόλας; μπορεί να είναι ακόμα και γονιδιακό το ζήτημα;

 

#########