Απαιτείται άμεση εξόφληση για τα υπέρογκα υπερήμερα χρέη . Μόνο στα 195 μέλη του ΣΕΠ οφείλονται περί τα €600 εκατ. για το 2010. Ζημία €420 εκατ. σε περίπτωση ρευστοποίησης των ομολόγων του διακανονισμού των οφειλών των Νοσοκομείων για το 2007-2009

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011, Σύμφωνα με αξιόπιστα στοιχεία του Συνδέσμου Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών & Υγείας (ΣΕΠ), οι οφειλές των Νοσοκομείων μόνο προς τα 195 μέλη του, ανέρχονται περί τα € 600 εκ. (77% των πωλήσεων τους) για το 2010, δηλαδή δεν έχουν εξοφληθεί  ούτε οι τρεις πρώτοι μήνες του προηγούμενου έτους. Ενώ, η συνολική ζημιά σε περίπτωση ρευστοποίησης των ομολόγων για τις οφειλές των Νοσοκομείων της περιόδου 2007-2009 υπολογίζεται σε €420 εκ!

 

Αυτά, μεταξύ άλλων σημαντικών στοιχείων, προέκυψαν από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΕΠ, που πραγματοποιήθηκε στις 22/3/2011.

 

Η τρέχουσα αδιέξοδη κατάσταση των επιχειρήσεων του κλάδου και η συνεχής ανεξέλεγκτη συσσώρευση νέων χρεών των Νοσοκομείων οφείλεται στη συνεχιζόμενη αδυναμία του Κράτους να τιθασεύσει τα ελλείμματα των Νοσοκομείων, παρά τις περί του αντιθέτου πολλαπλές εξαγγελίες του κ. Υπουργού Υγείας. Επιπλέον, οι αλλεπάλληλες αναγκαστικές αλλά μη σύννομες «εκπτώσεις» έχουν καταβαραθρώσει τις επιχειρήσεις του κλάδου, οδηγώντας τις σε τεράστιες ζημιές και προπαντός έχουν εξαφανίσει τις οποιεσδήποτε προοπτικές τους για το μέλλον και την επιβίωσή τους!

 

Με το Ψήφισμα της Γ.Σ., τα μέλη διατυπώνουν μια σειρά από δίκαια αιτήματα για την υπέρβαση του αδιεξόδου του κλάδου και παράλληλα εξουσιοδοτούν, με την απαραίτητη από το Καταστατικό ενισχυμένη απαρτία και πλειοψηφία, το Διοικητικό Συμβούλιο  του ΣΕΠ να  χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο για την επίτευξη των στόχων του Ψηφίσματος, συμπεριλαμβανομένης και της Αναστολής Παραδόσεων, λόγω αδυναμίας των μελών να εκτελέσουν τις παραγγελίες των Νοσοκομείων.

 

Συνημμένο: Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας, 22.3.11

#########