Για πολλούς καρκινοπαθείς, η λήψη μυελού των οστών είναι μία από τις πιο δύσκολες διαδικασίες στην διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου  καθώς συνεπάγεται την εισχώρηση βελόνας από το δέρμα και το οστό, κάτι που περιγράφεται ως εξαιρετικά επώδυνο. Το Σύστημα Συλλογής Μυελού των Οστών On ContrοlΤΜ της Vidacare έρχεται να ανατρέψει αυτή τη διαδικασία.

 

Τρεις ξεχωριστές κλινικές μελέτες που αξιολόγησαν το Σύστημα Συλλογής Μυελού των Οστών On Contrοl της Vidacare, το οποίο παρουσιάστηκε εμπορικά πλέον για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες το Μάρτιο του 2010, κατέγραψαν ότι η συσκευή που διαθέτει περιστροφική δύναμη πραγματοποιεί δειγματοληψίες εξαιρετικής ποιότητας και μειώνει τον πόνο του ασθενή σε σχέση με τις παραδοσιακές χειροκίνητες συσκευές συλλογής μυελού των οστών. Τα αποτελέσματα των μελετών παρουσιάστηκαν στην 52η ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Κοινότητας Αιματολογίας (American Society of Hematology)  στο Ορλάντο, της Φλόριντα το Δεκέμβριο του 2010.

Η πρώτη μελέτη παρουσιάστηκε από τον Ronan Swords, MD και είχε τίτλο, «Νέα μέθοδος συλλογής και εξαγωγής μυελού των Οστών αποδίδει εξαιρετικά δείγματα με λιγότερο πόνο: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κλινικής Μελέτης σε Τυχαίο Δείγμα». Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 50 ασθενείς (στους 25 χρησιμοποιήθηκε το σύστημα OnControl και στους άλλους 25 η «παραδοσιακή» χειροκίνητη διαδικασία). Τα αποτελέσματα έδειξαν τα παρακάτω στοιχεία:

 • 124% πιο γρήγορη διαδικασία με το σύστημα On Control σε σύγκριση με τη χειροκίνητη συλλογή.
 • Σημαντική μείωση του πόνου κατά την εισαγωγή της βελόνας (2.6 αντί 4.1 με βάση την κλίμακα μέτρησης VAS από 0 έως 10).
 • Δυνατότητα λήψης σημαντικά μεγαλύτερης ποσότητας δείγματος (μέσος όρο όγκου 36.8 mm αντί για 15.3 mm).
 • Δυνατότητα λήψης σημαντικά μεγαλύτερης, αξιοποιήσιμης ποσότητας μυελού για βιοψία (μέσος όρο όγκου 25.4 mm αντί για 11.9 mm).

«Τα αποτελέσματα αυτής της κλινικής μελέτης μας δείχνουν ότι η μέθοδος On Control έχει σημαντικά μεγάλη διαφορά στα επίπεδα του πόνου κατά την εισαγωγή της βελόνας καθώς και στην ποσότητα και ποιότητα του δείγματος που μπορεί να ληφθεί διευκολύνοντας μια δύσκολη διαδικασία για ασθενή και θεράποντα, φέροντας ακόμα πιο αξιόπιστα αποτελέσματα»,καταλήγουν οι συγγραφείς της μελέτης.

Η δεύτερη μελέτη παρουσιάστηκε από τον Andrew Brenner, MD, και είχε τίτλο «Σύγκριση της διαδικασίας συλλογής μυελού των οστών μεταξύ του συστήματος On Control και της διαδικασίας Χειροκίνητης Συλλογής με τη βοήθεια Υγιών Εθελοντών». Πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 48 υγιών ατόμων (στους 24 χρησιμοποιήθηκε το σύστημα On Control και στους άλλους 24 η «παραδοσιακή» χειροκίνητη διαδικασία). Τα αποτελέσματα έδειξαν τα παρακάτω στοιχεία:

 • 100% καθαρό δείγμα με τη μέθοδο On Control (67% με τη χειροκίνητη διαδικασία).
 • 83% πιο γρήγορη διαδικασία με το σύστημα On Control σε σχέση με την χειροκίνητη διαδικασία
 • Εξαιρετικά λιγότερος πόνος (20.9 έναντι 33.3 με βάσει την κλίμακα μέτρησης VAS από 0-100).
 • Δυνατότητα λήψης σημαντικά μεγαλύτερης, αξιοποιήσιμης ποσότητας μυελού για βιοψία (μέσος όρο βάρους 49.12mm αντί για 10.76mm).

«Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η χρήση της νέας αυτής μεθόδου συλλογής μυελού των οστών έχει αισθητά μεγάλη διαφορά στα επίπεδα του πόνου των ασθενών καθώς τον μειώνει σημαντικά. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός, ότι η αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των δειγμάτων που προσφέρει το νέο σύστημα παρέχει περισσότερο υλικό για αξιολόγηση» συμπεραίνουν οι συγγραφείς της μελέτης.

Η τρίτη μελέτη με τίτλο «Μία Πολυκεντρική Συγκριτική Κλινική Δοκιμή Τυχαίου Δείγματος μεταξύ του Μηχανικού και του Χειροκίνητου Συστήματος Συλλογής Μυελού τον Οστών»,  παρουσιάστηκε από τον James Berenson, MD, και αφορούσε δείγμα 102 ασθενών. Η μελέτη έδειξε ότι:

 • 109% πιο γρήγορη συνολικά διαδικασία με το σύστημα On Control σε σύγκριση με τη  χειροκίνητη διαδικασία.
 • Πολύ περισσότεροι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε βιοψία με το σύστημα On Control δεν είχαν κανένα είδος πόνου 24 ώρες μετά. Συγκεκριμένα το ποσοστό των ασθενών αυτών ανήλθε σε 67% σε σύγκριση με 33% για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε βιοψία με τη Χειροκίνητη Διαδικασία.
 • Αύξηση του όγκου του δείγματος κατά τη λήψη (μέσος όρο όγκου για το σύστημα On Control 36.8mm, έναντι για 20.4mm για την χειροκίνητη διαδικασία ).

«Η χρήση της συσκευής όντως μειώνει σημαντικά τη διάρκεια της δειγματοληψίας, καθώς και τον πόνο – παράμετροι εξίσου σημαντικοί για την ποιότητα ζωής των ασθενών που υποφέρουν από ογκολογικές και αιματολογικές διαταραχές», σημειώνει ο συγγραφέας της μελέτης.

Το Σύστημα Συλλογής Μυελού των Οστών OnControl™ της Vidacare παρέχει την πρώτη σημαντική εξέλιξη στη συλλογή μυελού των οστών τα τελευταία 50 χρόνια, προσφέροντας στους ασθενείς και στους γιατρούς μία εντελώς βελτιωμένη διαδικασία. Το Σύστημα είναι εμπορικά διαθέσιμο από το πρώτο τρίμηνο του 2010.

Με έτος ίδρυσης το 2001, η εταιρία Vidacare Corporation κατέχει ηγετική θέση στον χώρο της ανάπτυξης πρωτοποριακών συστημάτων ενδοοστικής (IO) τεχνολογίας για πολλαπλές διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές. Μερικά από τα χαρακτηριστικά προϊόντα της είναι το σύστημα Ενδοοστικής Χορήγησης Υγρών ΕΖ-ΙΟ, το Σύστημα Συλλογής Μυελού των Οστών OnControl™ και το Σύστημα Πρόσβασης στο Μυελό των Οστών με εφαρμογή στην πρόσβαση των φλεβών, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης ή ατυχημάτων, στην ογκολογία και στις εγχειρίσεις σπονδυλικής στήλης. Η εταιρία Vidacare εδρεύει στο San Antonio, Texas, των Ηνωμένων Πολιτειών και τα προϊόντα της πωλούνται σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο.

#########