Το παραπάνω υποστήριξαν ο Επ. Καθηγητής κος Κ. Σουλιώτης, και ο κος Π. Θεοδωράκης, Γενικός Ιατρός, Πρόεδρος Επιτροπής Π.Φ.Υ. Υπουργείου Υγείας, Εθνικός Αντιπρόσωπος στον ΠΟΥ για την Ψυχική Υγεία , κατά τη διάρκεια στρογγυλής τράπεζας λήξης του 8ου Χειμερινού Σεμιναρίου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Στην στρογγυλή τράπεζα, παρουσιάστηκαν από τους δύο ομιλητές, οι διεθνείς τάσεις για την ΠΦΥ και η ανάπτυξη του συστήματος στη βάση του οικογενειακού ιατρού και της ολοκληρωμένης ΠΦΥ με σκοπό τη μείωση των δαπανών υγείας και της αποδοτικότερης λειτουργίας του συστήματος υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, ο κος Θεοδωράκης αναφέρθηκε στην διεθνή εμπειρία και τον σημαντικό ρόλο του οικογενειακού ιατρού στην ανάπτυξη της Π.Φ.Υ. στα συστήματα του εξωτερικού και την συγκράτηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία ενώ ο κος Σουλιώτης υπογράμμισε ότι : « Τα προβλήματα πρόσβασης των πολιτών στις δομές ΠΦΥ και τις υπό ασφαλιστική κάλυψη παρεχόμενες φροντίδες, ενοχοποιούνται αφ’ ενός για την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών και αφ’ ετέρου για την αύξηση των εισαγωγών σε νοσοκομεία».

Ο κος Σουλιώτης, έθεσε ως βασικό στόχο ενός νέου συστήματος ΠΦΥ τη συγκράτηση των ασθενών εκτός νοσοκομείου και παρουσίασε τους βασικούς άξονες της πρότασης της Επιστημονικής Επιτροπής για την ΠΦΥ τα οποία είναι:

 • Ο περιφερειακός σχεδιασμός και η διαμόρφωση ενός ενιαίου δημόσιου συστήματος ΠΦΥ
 • Η διοικητική αυτονομία σε επίπεδο δομής ΠΦΥ, η βασική δέσμη υπηρεσιών που θα παρέχεται ανεξάρτητα από το αν έχει απολεσθεί το ασφαλιστικό δικαίωμα
 • Η 24ωρη λειτουργία, η ομάδα διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων
 • Ο οικογενειακός ιατρός ως υποχρέωση ως προς τη δήλωσή του αλλά χωρίς αποκλεισμούς για την πρόσβαση σε υπηρεσίες ειδικών, ιδίως για χρονίως πάσχοντες
 • Ο προσωπικός ιατρός, η κατ’ οίκον φροντίδα με την ενεργοποίηση του ρόλου του νοσηλευτή στην ΠΦΥ, και η πιστοποίηση της ποιότητας
 • Ο ιατρικός φάκελος

Στη συνέχεια, επεσήμανε τη συμβολή και την αναγκαιότητα κάποιων ειδικοτήτων στην ΠΦΥ (πέραν αυτών που αναλαμβάνουν ρόλο οικογενειακού ιατρού) και έθεσε ως αναγκαία συνθήκη για τη μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ τον επαναπροσδιορισμό των απαιτούμενων πόρων.

Τέλος, τόνισε την αναγκαιότητα αξιοποίησης όλων των υφιστάμενων δομών καταλήγοντας ότι: « Η ενδυνάμωση της ΠΦΥ συνιστά επένδυση και συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος υγείας» Μία ακόμη σημαντική διάλεξη ήταν αυτή του κου Α. Γκατζιά, Οικονομολόγου Διοίκησης και Οικονομίας της Υγείας ο οποίος αναφέρθηκε στους παράγοντες που συνέβαλαν και συμβάλουν στην αποεπαγγελματοποίηση του ιατρικού επαγγέλματος/λειτουργήματος στον 20ο και 21ο αιώνα και υποστήριξε ότι : «Η ιατρική κοινότητα ενωμένη και συστηματικά θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις προκρίσεις κρίσεις του υγειονομικού συστήματος στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης».

Η θέση της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Ε.Ε.Ε.Ε.Π.Φ.Υ.) είναι: ‘Ενα ολοκληρωμένο σύστημα ΠΦΥ αποτελεί καθολική απαίτηση της υγείας του Ελληνικού λάου και πάγια θέση της ιατρικής κοινότητας για αυτό θα πρέπει να διέπεται από τις παρακάτω αρχές:

 • Σφαιρική προσέγγιση της υγείας με βάση την πρόληψη και την αγωγή υγείας
 • Ολοκληρωμένη φροντίδα με βάση τη συνέχεια και το συντονισμό των υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια) με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητα υγείας
 • Εύκολη πρόσβαση των πολιτών στο σύστημα υγείας
 • Δυνατότητα επιλογής του γιατρού από τον ασθενή
 • Επαγγελματική ελευθερία του γιατρού στην άσκηση του επιστημονικού λειτουργήματος
 • Αποδοτική χρήση των πόρων υγείας
 • Εύκολη εφαρμογή στην υλοποίηση του
#########