Η επί πολλά χρόνια παραμελημένη στοματική υγεία των Ελλήνων έρχεται να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης.

Οι μελέτες δείχνουν ότι η τερηδόνα συνδέεται άμεσα με κοινωνικές ανισότητες, προσβάλλοντας τα κατώτερα κοινωνικά (έλλειψη γνώσης) και οικονομικά (έλλειψη χρημάτων) στρώματα και πως η οδοντιατρική φροντίδα στις ομάδες αυτές αποτελεί “πολυτέλεια”. Ενδεικτικό είναι ότι το 80% των σοβαρών προβλημάτων τερηδόνας στη χώρα μας, εντοπίζονται στο 20% του πληθυσμού.

Η κάλυψη της οδοντιατρικής φροντίδας από πλευράς πολιτείας είναι ανύπαρκτη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Η συνέπεια του ότι η Οδοντιατρική φροντίδα μένει ανασφάλιστη, είναι ότι τα ελληνικά νοικοκυριά επιβαρύνονται και πληρώνουν από την «τσέπη τους» όλο το κόστος για την οδοντιατρική τους περίθαλψη που αντιστοιχεί περίπου στο 34% των χρημάτων που διαθέτει κάθε νοικοκυριό για δαπάνες υγείας.

Αν και όλοι οι πολίτες έχουν τις ίδιες ανάγκες οδοντιατρικής θεραπείας, οι ανασφάλιστοι έχουν δύο έως πέντε φορές περισσότερες εξαγωγές και ανάγκες προσθετικής αποκατάστασης δοντιών απ΄ ό,τι έχουν οι ασφαλισμένοι. Με αυτά τα δεδομένα και στα πλαίσια της δημιουργίας της παγκόσμιας κίνησης «Συμμαχία για Ένα Μέλλον Χωρίς Τερηδόνα» (Alliance for a Cavity – Free Future – ACFF) που ξεκίνησε το 2010, τον Ιούλιο του 2012 ιδρύθηκε ο Ευρωπαϊκός φορέας και τον Νοέμβριο του 2013 δημιουργήθηκε το Ελληνικό Παράρτημα του ACFF.

Το Ελληνικό παράρτημα της Συμμαχίας για ένα Μέλλον Χωρίς Τερηδόνα (ACFF – Ελλάς), στοχεύει να προωθήσει δράσεις ενημέρωσης για την πρόληψη της εμφάνισης και αναχαίτισης της εξέλιξης της τερηδόνας, με στόχο την μείωση ή και την εξάλειψή της σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Το παράρτημα στην Ελλάδα έχει ως μέλη του έμπειρους και καταξιωμένους επιστήμονες με βαθειά γνώση στην πρόληψη της τερηδόνας, εκπροσώπους της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας και πολλών περιφερειακών οδοντιατρικών Συλλόγων, για τη μετάδοση των μηνυμάτων σε όλη την επικράτεια.

Επειδή όμως η τερηδόνα είναι μία χρόνια μολυσματική πολυπαραγοντική νόσος που επιβαρύνει ιδιαίτερα και τις ευαίσθητες ομάδες με ιατρικά προβλήματα, η ACFF – Ελλάς, στοχεύει να προσκαλέσει στη προσπάθεια αυτή και άλλους θεσμικούς φορείς, ιατρικών και οδοντιατρικών επιστημονικών εταιρειών ώστε να συνεισφέρουν μέσω της τεχνογνωσίας τους, στην υιοθέτηση πρακτικών και την υλοποίηση δράσεων που θα μειώσουν τα επίπεδα τερηδόνας και κατ’ επέκταση θα βελτιώσουν τη στοματική υγεία και τη ποιότητα ζωής των Ελλήνων.

Οι δράσεις αυτές αφορούν τόσο στην συμβουλευτική παρέμβαση και εισήγηση προτάσεων του ACFF προς την πολιτεία προκειμένου να υιοθετηθούν πολιτικές βελτίωσης των θεσμικών πλαισίων που διέπουν την πρόληψη της τερηδόνας και την οδοντιατρική φροντίδα ευρύτερα, όσο και στην υλοποίηση δράσεων ενημερωτικού χαρακτήρα για την σημασία της πρόληψης, προς το ευρύ κοινό.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, για μεγάλο μέρος του πληθυσμού, η τερηδόνα παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα που επηρεάζει τη στοματική αλλά και τη γενική υγεία και οι βασικοί κανόνες πρόληψης των πιο σημαντικών αιτίων δημιουργίας της που είναι η κακή διατροφή με πολλά σάκχαρα (υδατάνθρακες) και η ανεπαρκής στοματική υγιεινή, είναι άγνωστοι σ’ αυτό.

ACFF: Παγκόσμιοι στόχοι

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο φορέας Alliance for a Cavity-Free Future (ACFF) έχει ορίσει τους ακόλουθους στόχους: Μέχρι το 2015, 90% των οδοντιατρικών σχολών και οδοντιατρικών ομοσπονδιών θα πρέπει να έχουν προωθήσει τη «νέα» προσέγγιση της «τερηδόνας ως χρόνια νόσος» για να βελτιωθεί η πρόληψη και διαχείριση αυτής. Μέχρι το 2020, τα τοπικά μέλη της πρωτοβουλίας Alliance for a Cavity-Free Future θα πρέπει να έχουν πείσει για την ενσωμάτωση των κατάλληλων για τις τοπικές ανάγκες προγραμμάτων πρόληψης της τερηδόνας και των συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησής της σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Κάθε παιδί που γεννιέται το 2026 θα πρέπει να είναι ελεύθερο από την τερηδόνα σε όλη του τη ζωή.

ACFF: Ευρωπαϊκοί στόχοι

Οι στόχοι του Ευρωπαϊκού παραρτήματος της κίνησης Alliance for a Cavity-Free Future είναι: Να ενώσουν τους ειδικούς στην Ευρώπη που μοιράζονται κοινούς στόχους και μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη και ιδέες στο παγκόσμιο συμβούλιο της Global Alliance for a Cavity-Free Future.

Να αντιμετωπίσουν τις ανισότητες στην πρόληψη και τον έλεγχο της τερηδόνας στην Ευρώπη. Να κερδίσουν περαιτέρω επικύρωση από σημαντικούς Ευρωπαϊκούς οργανισμούς για την υποστήριξη της αποστολής και των στόχων της πρωτοβουλίας Alliance for a Cavity-Free Future. Ο φορέας ACFF, ξεκίνησε τη δράση του το 2010 και μέχρι σήμερα, λειτουργούν παραρτήματα ήδη σε χώρες της Αμερικής και της Ασίας.

Τον περασμένο Ιούλιο ανακοινώθηκε και η λειτουργία του ευρωπαϊκού παραρτήματος με τη σύσταση μίας πανευρωπαϊκής επιτροπής με τη συμμετοχή διακεκριμένων εκπροσώπων της οδοντιατρικής κοινότητας, όπως ο Professor Nigel Pitts και ο Professor Kenneth Eaton από τη Μεγάλη Βρετανία, ο Professor Svante Twetman από τη Δανία, ο Professor Andreas Schulte και ο Professor Klaus Pieper από τη Γερμανία.

Η Ελλάδα πρωτοπορεί αφού εδώ ξεκινά τη λειτουργία του το πρώτο παράρτημα σε Ευρωπαϊκή χώρα, με την Ισπανία και Πορτογαλία να ακολουθούν στη συνέχεια.

ACFF Ελλάς:

Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Η Διοικητική Επιτροπή του Ελληνικού Παραρτήματος ACFF αποτελείται από τους κ.κ.: Κ. Ουλή (Συντονιστής), Καθηγητή Παιδοδοντιατρικής (Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ – Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος «Προαγωγή και Καταγραφή της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού» και Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας). Χ. Κουνάρη, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής, Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Α. Βιέρρου, ειδικευμένη στην Παιδοδοντιατρική, Πρόεδρος Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Στην ευρύτερη επιστημονική επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας, των μεγαλύτερων οδοντιατρικών συλλόγων της χώρας και άλλων επιστημονικών φορέων.

#########