Η ΗΔΙΚΑ ανακοινώνει ότι τέθηκε τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου σε ισχύ ο νέος Συστηματικός Κατάλογος Κωδικών της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10), με την ονομασία «Ελληνική Τροποποίηση ICD-10, ICD-10-GrM (Greek Modification), έκδοση 2017, εκδοχή (version) 2».

Ο κατάλογος IDC-10 περιλαμβάνει την κωδικοποίηση ασθενειών, συμπτωμάτων και αιτίων και συντάσσεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Οι κλινικοί όροι που κωδικοποιούνται με το ICD αποτελούν τη βάση για την καταγραφή ασθενειών και την τήρηση στατιστικών σχετικά με τις ασθένειες στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη. Τα στατιστικά δεδομένα που βασίζονται στην κωδικοποίηση του καταλόγου IDC-10 υποστηρίζουν τον προγραμματισμό υπηρεσιών υγείας, τη διαχείριση της ποιότητας και ασφάλειας, καθώς και τις έρευνες μεγάλης κλίμακας.

Ο νέος Συστηματικός Κατάλογος έχει ήδη ενσωματωθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και είναι διαθέσιμος στους γιατρούς.

Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. είναι Οργανισμός υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αντικείμενο την ανάπτυξη λογισμικού στις περιοχές της Υγείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Πρόνοιας. Μεταξύ άλλων, έχει την ευθύνη για τις εφαρμογές της άυλης συνταγογράφησης, του myHealth-app, του συστήματος διαχείρισης και διανομής των δωρεάν self-test. Οποιαδήποτε ανάπτυξη ψηφιακής λύσης σε αυτούς του τομείς σχεδιάζεται, υλοποιείται και συντηρείται από τα στελέχη της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

 

 

 

#########