Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναφορικά, με το Σχέδιο Νόμου που ετοιμάζει η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ε. Αγαπηδάκη, για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και την ενίσχυση του θεσμού του προσωπικού γιατρού επισημαίνει τα εξής:

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί βασικό πυλώνα του συστήματος υγείας και ο θεσμός του προσωπικού γιατρού μπορεί να συμβάλλει σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, δίνοντας έμφαση, στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας.

Ωστόσο, ο προσωπικός γιατρός είναι ένας θεσμός που προϋποθέτει υψηλή επιστημονική εξειδίκευση. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί μια πιστοποιημένη εκπαιδευτική διαδικασία των γιατρών, με ποιοτικά χαρακτηριστικά, για να ανταποκριθούν στο έργο τους.

Η παροχή οικονομικών κινήτρων για τον επαναπατρισμό των γιατρών είναι στη θετική κατεύθυνση, ωστόσο θα πρέπει να υπάρξει και ανάλογη μισθολογική προσαρμογή, για τους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας που στηρίζουν με αυταπάρνηση τη δημόσια υγεία, σε αντίξοες συνθήκες και υπαμείβονται.

Είναι σημαντικό να δώσουμε κίνητρα στους επιστήμονες να επιστρέψουν αλλά είναι εξίσου σημαντικό να διασφαλίσουμε αξιοπρεπείς επαγγελματικές συνθήκες και αμοιβές ειδικά, στους νέους ιατρούς προκειμένου να παραμείνουν στη χώρα μας.

Απαραίτητη προϋπόθεση, για ένα ποιοτικό σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι η ελεύθερη πρόσβαση του ασθενή στο γιατρό που έχει ανάγκη και η αξιοποίηση, του υψηλά εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού της χώρας.

 

#########