Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το Συνέδριο των Επιτροπών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής(περιοχή Ευρώπης), που για πρώτη φορά διοργανώθηκε στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Εκπρόσωποι από 25 ευρωπαϊκές χώρες παρευρέθηκαν στην Αθήνα από τις 14-17 Μαρτίου, για να συζητήσουν και να αναζητήσουν τρόπους μείωσης των περιστατικών πνιγμών και την προαγωγή της ασφάλειας στο νερό.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ως το μόνο πλήρες μέλος της Ελλάδας στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικης αναλαμβάνει καινοτόμες δράσεις για την βελτίωση της κατάστασης στην πρόληψη πνιγμών στην Ελλάδα.

 

#########