Η χρήση των OTC αναλγητικών σήμερα ολοένα και αυξάνεται. Παρά την αντίληψη ότι τα Mη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα όπως η παρακεταμόλη είναι ασφαλή, η τοξικότητα της παρακεταμόλης γίνεται ένα πραγματικό φορτίο στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε όλο τον κόσμο (Gyamlani & Parikh, 2002). Νέα δεδομένα και αποτελέσματα μελετών αναφέρουν ότι η ιβουπροφαίνη έχει το καλύτερο προφίλ ασφάλειας  στο γαστρεντερικό σύστημα από όλα τα ΜΣΑΦ  και παρόμοιο και καλύτερο με αυτό της παρακεταμόλης και της ασπιρίνης όπως τονίζει ο κ. Μανώλης Συμβουλάκης , Γαστρεντερολόγος, Δ/ντής της Β’ Γαστρεντερολογικής Κλινικής του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of the Royal Society of Medicine,η ιβουπροφαίνη, όπως το Nurofen 400mg μαλακή κάψουλα,  ως αναλγητικό  και αντιπυρετικό  φάρμακο, σε maximum ημερήσια δοσολογία  μέχρι  1200 mg/ημέρα και για μέχρι 10 ημέρες, έχει ένα από τα καλύτερα προφίλ ασφάλειας στις ανεπιθύμητες ενέργειες του γαστρεντερικού συστήματος σε σχέση με άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, παρόμοιο ή καλύτερο με αυτό της παρακεταμόλης.

Το προφίλ ασφάλειας της ιβουπροφαίνης  επιβεβαιώθηκε  στην αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας τάσεως (πονοκέφαλου), της δυσμηνόρροιας (πόνων περιόδου)  και του πόνο των αρθρώσεων.

Συγκεκριμένα η  μετά- ανάλυση  οκτώ ελεγχόμενων κλινικών ερευνών  με  ιβουπροφαίνη και εικονικό φάρμακο έδειξε  ότι η μέγιστη δόση ιβουπροφαίνης (1200 mg/ημέρα έως 10 ημέρες) ήταν άριστα ανεκτή και το  προφίλ ασφάλειας της  δεν  διέφερε από αυτό του  εικονικού φαρμάκου (placebo).

Μία άλλη πολύ σημαντική  τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη  με το όνομα PAIN   έδειξε ότι  παρακεταμόλη και ιβουπροφαίνη    έχουν ισοδύναμο προφίλ ασφαλείας  και καλύτερο από αυτό της ασπιρίνης.  Στην μελέτη  συμμετείχαν συνολικά 8677 ενήλικες οι οποίοι χωρίστηκαν σε 3 ομάδες  και λάμβαναν ανά ομάδα  ιβουπροφαίνη (1200 mg / ημέρα), παρακεταμόλη (3 g / ημέρα) ή  ασπιρίνη (3 g / ημέρα) για 1-7 ημέρες 4.

Τα συνολικά γαστρεντερικά περιστατικά ήταν λιγότερο συχνά με την ιβουπροφαίνη. Η δυσπεψία εμφανίστηκε μόνο στο 1,4% των ασθενών που έλαβαν ιβουπροφαίνη, σε σύγκριση με 2,2% στους ασθενείς που έλαβαν παρακεταμόλη και 3,1% στους ασθενείς που έλαβαν ασπιρίνη. Η έρευνα επίσης έδειξε ότι  η ιβουπροφαίνη δεν συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο για μη σοβαρή γαστρεντερική αιμορραγία.

Άλλες μελέτες δεν βρήκαν σημαντική αύξηση στη συσχέτιση του κινδύνου γαστρεντερικής αιμορραγίας μεταξύ των χρηστών ιβουπροφαίνης σε δόση ή διάρκεια χρήσης χωρίς ιατρική συνταγή με μέγιστο 1200 mg/ημέρα για 10 ημέρες6-12. Στην πραγματικότητα, η ιβουπροφαίνη επέδειξε μια γαστρεντερική ανεκτικότητα πανομοιότατη με το εικονικό φάρμακο ακόμη και όταν χορηγείται στη μέγιστη μη συνταγογραφούμενη δόση των 1200 mg/ημέρα, για 10 ημέρες.

Τέλος, όσον αναφορά  τα ΜΣΑΦ, μια συστηματική ανασκόπηση κατέδειξε ότι η ιβουπροφαίνη σε σύγκριση με τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη έχει συσχετιστεί με τον χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών του ανώτερου γαστρεντερικού σωλήνα2.

Στην μελέτη συμπεριλήφθηκαν 36 case control μελέτες και 8 cohort μελέτες  για τη διερεύνηση του συνολικού κινδύνου σοβαρών γαστρεντερικών επιπλοκών που σχετίζονται με τη θεραπεία με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Οι control μελέτες   αφορούσαν  19.648 περιστατικά και 105.373  ελέγχους, ενώ οι cohort  μελέτες περιλάμβαναν  περίπου 400.000 περιστατικά και 1 εκατομμύριο ελέγχους.

Συμπερασματικά, όλες οι μελέτες αποδεικνύουν ότι σε συνιστώμενη δόση ιβουπροφαίνης  μέχρι 1200mg/ημέρα, (Nurofen 400mg X 3 φορές ημερησίως), η εμφάνιση γαστρεντερικών επιπλοκών τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά, είναι παρόμοια  ή και καλύτερη με αυτή της παρακεταμόλης και καλύτερη από αυτό της ασπιρίνης.  Ταυτόχρονα,  η ιβουπροφαίνη έχει το καλύτερο προφίλ ασφάλειας σε γαστρεντερικά περιστατικά από όλα τα ΜΣΑΦ.

#########