Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων ανακοίνωσε τα εξής:

“Μετά από συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής των διαγνωστικών κέντρων με τον κ. Υπουργό Υγείας σήμερα, 14 Νοεμβρίου 2013 και τις ανακοινώσεις στις οποίες προέβη στους εκπροσώπους μας σχετικά με την άρση των αδικιών του συστήματος rebate/ claw back και την άμεση εξόφληση οφειλών του ΕΟΠΥΥ, αποφασίστηκε η αναστολή της επίσχεσης παροχής υπηρεσιών, προς ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, από τον κλάδο μας, από το πρωί της Παρασκευής 15ης Νοεμβρίου 2013.

Ειδικότερα, σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Στην συνάντηση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση από πλευράς μας στον επιχειρηματοκτόνο νόμο (rebate / claw back) και τονίσαμε στον κ. Υπουργό ότι δεν έχουμε άλλη διέξοδο αντίδρασης από την συνέχιση της επίσχεσης.

Ο κ. Υπουργός αποδέχτηκε και δεσμεύτηκε για την ενίσχυση του κωδικού μας ώστε να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις του συστήματος επιστροφών και διαβεβαίωσε ότι αναμένει την έγκριση της Τρόικας σε αίτημά του για μεταφορά χρημάτων στον κωδικό μας. Δεσμεύτηκε επίσης για την άμεση θεσμοθέτηση κοινής επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, με την συμμετοχή μας, καθώς και την συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ, που θα έχει ως στόχο αφενός τον καθορισμό των ειδικότερων όρων ενός δικαιότερου συστήματος τηρήσεως του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και αφετέρου την διαμόρφωση των όρων της συμβάσεως για το 2014. Μας ανέφερε ότι το σύστημα θα επανεξεταστεί συνολικά, επί τω δικαιότερο, παρότι μας ενημέρωσε ότι τα σημειώματα σχετικά με το claw back έχουν ήδη ετοιμαστεί.

Μετά από έκτακτο Δ.Σ. του ΠΑΣΙΔΙΚ και κοινή συνεδρίαση με Π.Ε.Ι.Φ.Π.Φ.Υ. αποφασίστηκε να αρθεί από την Παρασκευή 15.11.2013, η επίσχεση των μελών μας προς τον ΕΟΠΥΥ, δεχόμενοι παραπεμπτικά αυτού, παραμένοντας σε εγρήγορση μέχρι την υλοποίηση των δεσμεύσεων του κ. Υπουργού και εμμένοντας στην προσφυγή μας στο ΣτΕ.

Σας συγχαίρουμε για την αγωνιστικότητά σας, την συνέπεια και την ομαδικότητά που επεδείξατε όλες τις ημέρες της επίσχεσης. Θα σας κρατάμε ενήμερους για όλες τις εξελίξεις.

#########