«Υποφέρω, εδώ και δύο μήνες έχω αφόρητους πονοκεφάλους, ένα
μόνιμο πιάσιμο στη βάση του αυχένα μου και μερικές φορές μου-
διάζουν τα δάχτυλά μου. Δεν έχω σπάσει ποτέ κανένα κόκαλο, δεν
έχω πέσει ποτέ και δεν τραυματίστηκα ποτέ στο κεφάλι μου. Το
μόνο που θυμάμαι είναι ένα αθώο περιστατικό πέρυσι. Ενώ οδη-
γούσα με πολύ χαμηλή ταχύτητα, έπεσε πίσω μου ένα αυτοκίνητο.
Ευτυχώς δεν χτυπήσαμε, ούτε το παιδί μου ούτε κι εγώ. Πάλι καλά
που φορούσαμε τις ζώνες ασφαλείας. Έγινε μόνο μια γρατζουνιά
στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου μου».
Μήπως όμως το περιστατικό δεν ήταν και τόσο αθώο τελικά;
Η γρατζουνιά μήπως δεν έγινε μόνο στον προφυλακτήρα του αυτο-
κινήτου; Απότομη κίνηση, πέσιμο , χτύπημα,
To Πανεπιστήμιο του Γέιλ δημοσίευσε μία έρευνα που αποδει-
κνύει ότι τη στιγμή της σύγκρουσης οι τελευταίοι σπόνδυλοι της
αυχενικής μοίρας δέχονται τεράστια δύναμη, η οποία αυξάνεται
ανάλογα με την ταχύτητα που είχαν τα οχήματα. Ενδεικτικά ανα-
φέρουμε ότι αν σταματήσει βίαια και απότομα ένα αυτοκίνητο ενώ
τρέχει με 100 χλμ./ώρα, ο επιβάτης που δεν φοράει ζώνης ασφα-
λείας θα πέσει επάνω στο τιμόνι ή στο παρμπρίζ με ταχύτητα ίση
με αυτήν που έτρεχε το αυτοκίνητο, δηλαδή σαν να έτρεχε εκείνος
με 100 χλμ./ώρα και έπεσε επάνω σε έναν τοίχο.
Μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι μια τόσο μεγάλη δύναμη που
ασκείται στη σπονδυλική στήλη δεν θα την τραυματίσει;
Σκεφτείτε απλώς τι συμβαίνει όταν κάποιος είναι όρθιος μέσα
στο λεωφορείο και ο οδηγός πατήσει απότομα το φρένο.
Το λεωφορείο σταματάει, αλλά το ανθρώπινο σώμα συνεχίζει να κινείται
λόγω του νόμου της αδράνειας– και πηγαίνει προς τα εμπρός.
Το ίδιο συμβαίνει στο σώμα όταν κάποιος μας τρακάρει από πίσω.
Αρχικά ο κορμός του σώματος πηγαίνει μπροστά, ενώ το κεφάλι

πηγαίνει πίσω. Στη συνέχεια συμβαίνει ακριβώς το αντίστροφο, δη –
λαδή ο κορμός πίσω και το κεφάλι μπροστά. Οι επιστημονικοί όροι
για τις δύο προαναφερθείσες κινήσεις είναι υπερέκταση και μετά
υπερκάμψη.
Αυτός ο μηχανισμός τραυματισμού μπορεί βέβαια να συμβεί
οπουδήποτε. Σε κάποιο γλίστρημα, σε κάποια απότομη κίνηση ή
πτώση, την ώρα της άθλησης, ακόμη και από κάποιο φιλικό σπρώ-
ξιμο κλπ.
Ας εξετάσουμε τη διαδικασία αυτή εσωτερικά. Πώς επηρεάζε-
ται ο αυχένας τη στιγμή που βρίσκεται σε ουδέτερη ή χαλαρή στά –
ση και ξαφνικά υπερεκτείνεται; Οι ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις
και οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι τραυματίζονται, παρεκτοπίζονται
(υπεξάρθρημα), οι ινώδεις θύλακοι των αρθρώσεων, οι πρόσθιοι
σύνδεσμοι και οι ίνες των αυχενικών μυών υπερβαίνουν τα όρια
αντοχής τους και είτε διατείνονται είτε παθαίνουν ρήξη.
Ο μετωπιαίος λοβός του εγκεφάλου έρχεται σε επαφή με το πρόσθιο μέρος
του κρανίου. Κάποια βλάβη στο σημείο αυτό ενδέχεται να προκα-

λέσει προβλήματα βάδισης, ακράτειας, έκφρασης κ.α.

  Αντίστοιχα, κατά την επιστροφή του κεφαλιού από την υπε-

ρέκταση σε υπερκάμψη, οι σπονδυλικές αρθρώσεις, οι σύνδεσμοι
κι οι μύες δέχονται δεύτερο ισχυρό τραυματισμό, καθώς και ο ινια-
κός λοβός πιέζεται από την επαφή του με το οπίσθιο μέρος του
κρανίου. Σε αυτή τη φάση μπορεί να προκληθούν διαταραχές κυ –
ρίως στην όραση.
Στην άρθρωση, υπάρχουν οι απτικοί και οι αισθητικοί υποδο-
χείς που θα μεταφέρουν τα ερεθίσματα, τα οποία θα δημιουργήσουν
πόνο και φλεγμονή. Με την πάροδο του χρόνου παρατηρείται αστά-
θεια του αυχένα, φλεγμονές και νευρικές διαταραχές. Ο μυϊκός σπα-
σμός γίνεται πιο έντονος, έτσι ώστε να παρέχει σταθερότητα και
προστασία στον αυχένα, το εύρος κίνησης του σώματος μειώνεται
αισθητά και υπάρχει η αίσθηση πως το κεφάλι είναι σε κυρτή θέση.
Μήπως ο αυχένας τώρα είναι πιο αδύναμος και με το παραμι-
κρό αεράκι ή με κάθε αλλαγή του καιρού προκαλείται αυτό που
απλά λέμε πιάσιμο; Μήπως είναι η περίπτωση που συνηθίζουμε να

λέμε ότι φταίει ο νοτιάς;

Αυχενική κάκωση: Κατά τη διάρκεια σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος ο αυχένας και το κεφάλι υπόκεινται σε επανειλημμένες βίαιες εκτάσεις και κάμψεις
Ζαλάδες, ημικρανίες, κεφαλαλγίες, αστάθεια, πόνοι στην κροτα-

φογναθική άρθρωση, πόνος και βουητό στο αυτί, γενική αδιαθεσία,
μυϊκοί πόνοι, μουδιάσματα στον αυχένα και στην πλάτη είναι κάποια

από τα πιθανά συμπτώματα που εμφανίζονται με τον καιρό.

 Η αυχενική μοίρα είναι υπεύθυνη για την κίνηση και την

αίσθηση των άνω άκρων και της κεφαλής. Μπορεί επίσης, έπειτα
από καιρό, να νιώθει κανείς ότι μυρμηγκιάζουν τα χέρια του, αυτό
φυσικά οφείλεται στην αλλοίωση της νευρικής ώσης. Το μπλοκα-
ρισμένο νεύρο δημιουργεί την παραίσθηση. Πρέπει άμεσα ένας χει-
ροπράκτης να απελευθερώσει τις εξερχόμενες ρίζες των νεύρων και
να ξεμπλοκάρει τον αυχένα του πάσχοντος.
Αν διαβάσετε άρθρα σε ιατρικά περιοδικά ή σχετικές αναφο-
ρές στο διαδίκτυο, θα διαπιστώσετε ότι οι τραυματισμοί τέτοιου
είδους στις ΗΠΑ και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάγονται κυ –
ρίως στην αρμοδιότητα της χειροπρακτικής και ότι τη θεραπεία
τους αναλαμβάνει ένας χειροπράκτης.
Συμβουλές για άμεση βοήθεια σε περίπτωση παρόμοιου τραυματισμού
1 Τοποθετήστε πάγο επάνω από κάποιο ύφασμα για 15-20

λεπτά, 3-4 φορές ημερησίως

2 Ελέγξτε την αυχενική μοίρα ακτινογραφικά
3 Απευθυνθείτε σε έναν έμπειρο και καταξιωμένο χειροπράκτη
για να ορίσει την κατάλληλη για εσάς θεραπευτική αγωγή
Δυστυχώς, πολλοί εργαζόμενοι στον κλάδο της υγείας αποτρέπουν
τους ασθενείς από τη χειροπρακτική, λέγοντας: «Ο χειροπράκτης
με τις απότομες κινήσεις του, με αυτές τις ανατάξεις, θα επιδεινώσει
την κατάσταση».
Από τη στιγμή όμως που κάποιος απευθυνθεί σε έναν χειροπρά-
κτη με πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, και ακολουθήσει πιστά τις
συμβουλές του, τα αποτελέσματα –σύμφωνα με τις στατιστικές– θα
είναι εντυπωσιακά. Ωστόσο, πέρα από τη βελτίωση της υγείας του, ο

πάσχων θα αποκτήσει και έναν φύλακα για τη σπονδυλική στήλη του.

 Ο Σταύρος Σκαρπαθάκης Φοίτησε στο Ιndiana University και στο Palmer College of Chiropractic, στο Ντάβενπορτ της Πολιτείας της Αϊόβα των ΗΠΑ. Το 2010 τελείωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα φοίτησης ,με ειδίκευση στην Κτηνιατρική Χειροπρακτική, στο Bournemouth της Αγγλίας . Πιστοποιημένος από τον παγκόσμιο οργανισμό Κτηνιάτρων Χειροπρακτών όπου είναι μέλος εφαρμόζει τη Χειροπρακτική και στα ζώα (κυρίως άλογα και σκυλιά). Μέλος του Ευρωπαϊκού και Παγκοσμίου Συλλόγου Χειροπρακτών.