Η διασφάλιση της θέσης της Ελλάδας στην ευρωζώνη πρέπει να είναι η κυρίαρχη προτεραιότητα σήμερα, όπως άλλωστε με σαφήνεια τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η επίτευξη του στόχου αυτού με τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες σε ανώτατο επίπεδο που ήδη δρομολογούνται από τον κ. Παπαδήμο αναμένεται να διαμορφώσει νέες συνθήκες σταθερότητας και εμπιστοσύνης στην οικονομία.

Ταυτοχρόνως, η έμπρακτη προσήλωση σε μια πολιτική εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών και προωθήσεως των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα επιδράσει ως «καταλύτης» στην οικονομία και θα προκαλέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα την έναρξη μιας νέας περιόδου επενδύσεων και ανάπτυξης. Οι επιχειρηματίες διεκδικούμε τα αυτονόητα: την εδραίωση του ευρωπαϊκού χαρακτήρα της χώρας και την ακύρωση κάθε αμφιβολίας περί αυτού σε συνδυασμό με τις θεσμικές προβλέψεις που καθιστούν το κράτος και τις αγορές να λειτουργούν πράγματι με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

 

 

Κατά συνέπεια, η αποκατάσταση της σχέσης της Ελλάδας με τους εταίρους της, η δημοσιονομική εξυγίανση και οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι το τρίπτυχο των προϋποθέσεων για την επιστροφή στην ανάπτυξη η οποία με τη σειρά της θα αποτελέσει την κυρίαρχη δύναμη για την υπέρβαση της κρίσης χρέους και τη διάσωση της χώρας. Ο νέος Πρωθυπουργός είναι μια εξέχουσα ευρωπαϊκή φυσιογνωμία που ανέλαβε τη διακυβέρνηση του τόπου την πιο κρίσιμη στιγμή.  Εκτιμώ ότι παρά την κρίση, μπορεί τελικά να αποδειχθούμε τυχεροί. Είμαι βέβαιος ότι ο κ. Παπαδήμος διαθέτει πλήρη αντίληψη των απαιτήσεων των καιρών και γι’ αυτό θα επιτύχει, με την ομόθυμη υποστήριξη των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων.

#########