Τα Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαψεύδει κατηγορηματικά φήμες που κυκλοφόρησαν, ότι πρόκειται να αποσυρθεί ή να μεταβληθεί η Υγειονομική Διάταξη 21 Σεπτεμβρίου 2011 με αριθ. ΦΕΚ Β 2109 για την «προστασία της Υγείας του πληθυσμού της Νήσου Μήλου από βλάβες προκαλούμενες από την διάχυση υπέρλεπτων περλίτη σε αέριο ή υδάτινο περιβάλλον προερχόμενων από εξορυκτικές δραστηριότητες στην περιοχή».
Μάλιστα εντός των επομένων ημερών θα καθοριστούν και οι αρμόδιοι φορείς οι οποίοι θα εφαρμόσουν την Υγειονομική Διάταξη.