Τελευταίας γενιάς θεραπευτικά πρωτόκολλα εφαρμόζονται στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ από τη Sellas Clinical Research Center, μετά από την αποκλειστική συνεργασία με τα νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και Hygeia Hospital Tirana.Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η εξασφάλιση ολοένα και μεγαλύτερης πρόσβασης ασθενών που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες στις πλέον καινοτόμες επιλογές θεραπείας και ιατρικής έρευνας, μέσω ενός ολοκληρωμένου δικτύου ιατρών και κλινικών ερευνητών.

 

 

Τα κλινικά πρωτόκολλα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ιατρικής έρευνας και αφορούν κυρίως τη μέθοδο πιστοποίησης και ελέγχου νέων φαρμάκων και θεραπειών. Η Sellas εξειδικεύεται σε παθήσεις που αφορούν πάνω από 70 διαφορετικούς τομείς της ιατρικής, όπως ογκολογία, καρδιολογία, νευρολογία, ρευματολογία κλπ. και διασφαλίζει ότι οι κλινικές δοκιμές και οι καινοτόμες θεραπείες πραγματοποιούνται με βάση αυστηρές προδιαγραφές και σύμφωνα  με τις οδηγίες περί ορθής κλινικής πρακτικής (ICH-GCP, Good Clinical Practice Guidelines). Παράλληλα, οι θεραπείες υποβάλλονται σε διεξοδικό έλεγχο τόσο από το Κλινικό Συμβούλιο της εταιρείας όσο και από τα Επιστημονικά Συμβούλια των Νοσοκομείων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, ενώ συμμορφώνονται και με τα υποβαλλόμενα έγγραφα και τις εγκρίσεις του ΕΟΦ.

Με αυτό τον τρόπο και χάρη στις συνεργασίες της Sellas, είναι δυνατόν να διεξάγονται έρευνες και σε συνεργασία με μεγάλα ακαδημαϊκά κέντρα παγκοσμίως για νέα φάρμακα και μεθόδους, που θα αποτελέσουν τις θεραπείες του μέλλοντος, έτσι ώστε οι ασθενείς που τις επιλέγουν να ωφελούνται προ της διάθεσής τους στο ευρύ κοινό.

Επιπλέον, οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να:

  • Υποβάλλονται, χωρίς επιπλέον κόστος, σε καινοτόμες θεραπείες, στοχευμένες στο πρόβλημα που τους αφορά.
  • Έχουν πρόσβαση σε θεραπευτικά πρωτόκολλα εγκεκριμένα από μεγάλα ιδρύματα και οργανισμούς του εξωτερικού.
  • Λαμβάνουν εξατομικευμένη φροντίδα υψηλότατου επιστημονικού επιπέδου σε υπερσύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις.

Όπως δήλωσε o Γενικός Διευθυντής του ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας Καρταπάνης «Επίκεντρο των προσπαθειών μας ανέκαθεν ήταν να αποτελούμε Κέντρο Αναφοράς για τους ασθενείς και το ιατρικό προσωπικό σε ολόκληρη την ΝΑ Ευρώπη, με στόχο να καταστούμε το μεγαλύτερο και πλέον αναγνωρισμένο ιδιωτικό κέντρο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας. Η συνεργασία με τη Sellas και οι διασυνδέσεις της με παγκοσμίου φήμης νοσηλευτικά ιδρύματα, μας επιτρέπει να παρέχουμε στους ασθενείς που μας εμπιστεύονται την υγείας τους, πρόσβαση στις πλέον καινοτόμες επιλογές θεραπείας και ιατρικής έρευνας».

 

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Sellas, Δρ  Άγγελος Μ. Στεργίου τόνισε ότι «Η συνεργασία με τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ βελτιώνει σημαντικά την παροχή ιατρικής φροντίδας στους ασθενείς, καθώς προσφέρει τις πιο ποιοτικές θεραπευτικές επιλογές όσον αφορά την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα, χάρη στο εκπαιδευμένο προσωπικό ιατρών, νοσηλευτών και ερευνητών όλων των ειδικοτήτων. Μέσω των συνεργασιών με παγκοσμίου φήμης ιατρούς και νοσοκομεία με τη βοήθεια της τηλεϊατρικής και άλλων σύγχρονων μεθόδων ανταλλαγής πληροφοριών, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ιατρική φροντίδα σε ένα άριστο περιβάλλον, στοχεύοντας πάντα στην επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων, χωρίς οι ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας να χρειάζεται πλέον να καταφεύγουν σε ιδρύματα του εξωτερικού».

Όλες οι ιατρικές επισκέψεις πραγματοποιούνται στα νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, τα οποία διαθέτουν ειδικές διαγνωστικές, εργαστηριακές και θεραπευτικές μονάδες ή στις εγκαταστάσεις της Sellas.

#########