Ένα πρωτοποριακό, βασικό, πρόγραμμα θεραπείας που απευθύνεται στον ενήλικο που τραυλίζει. Βασισμένο σε αντίστοιχα προγράμματα που παρέχονται σε κέντρα θεραπείας της Βρετανίας το πρόγραμμα άρχισε να εφαρμόζεται στην Ελλάδα το 1993. Έκτοτε υφίσταται συνεχείς αλλαγές και προσαρμογές με βάση την κλινική εμπειρία και τις διεθνείς επιστημονικές τάσεις εξελισσόμενο σε μία εξαιρετικά αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση με ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 

  • η τροποποίηση του τραυλισμού σε έναν ελεγχόμενο και αποδεκτό τρόπο ομιλίας
  • ο έλεγχος των συναισθημάτων που σχετίζονται με τον τραυλισμό
  • η αλλαγή στάσεων στην επικοινωνία και η «ανασύνταξη» του επικοινωνιακού ρόλου του προσώπου που τραυλίζει

Η ευφράδεια είναι αποτέλεσμα του ελέγχου της ομιλίας και των συναισθημάτων και όχι αποτέλεσμα προσπάθειας αποφυγής ή συγκάλυψης του τραυλισμού.

Το πρόγραμμα είναι ομαδικό. Τα πλεονεκτήματα της ομαδικής θεραπείας έναντι της ατομικής είναι, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα αναγνώρισης και ανταλλαγής εμπειριών, ο αυτοπροσδιορισμός (εύρεση κοινών και διαφορετικών χαρακτηριστκών του τραυλισμού μεταξύ των συμμετεχόντων), η αλληλοϋποστήριξη στη θεραπευτική διαδικασία, η εξάσκηση τεχνικών σε συνθήκες που προσομοιάζουν τις πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας με τη συμμετοχή σε ομαδικές συζητήσεις αλλά και με τη δραματοποίηση πραγματικών καταστάσεων, ο πειραματισμός εκτός ομάδος σε ρεαλιστικές περιστάσεις επικοινωνίας, ή ενσωμάτωση συνεδριών χοροθεραπείας.

Παρότι η θεραπευτική προσέγγιση είναι αρκετά δομημένη κάθε πρόγραμμα τροποποιείται και προσαρμόζεται στις ανάγκες των μελών της συγκεκριμένης ομάδας. Εφόσον υπάρχει ανάγκη, παρέχεται και ατομική θεραπεία σε κάποια μέλη κατά τη διάρκεια της εντατικής φάσης.

Τα αποτελέσματα μεταξύ άλλων μπορεί να είναι:

  • εξαιρετικά σημαντική αύξηση του ελέγχου της ομιλίας και επομένως της ευφράδεια
  • μείωση της συχνότητας και της έντασης των στιγμών του τραυλισμού
  • ευκολότερη επικοινωνία
  • θετική αλλαγή στον τρόπο της επικοινωνίας και στο ρόλο που το πρόσωπο που τραυλίζει επιλέγει να έχει στην επικοινωνία
  • ευκολότερη συναναστροφή με τους άλλους ανθρώπους

Η εντατική φάση ολοκληρώνεται σε 2-3 εβδομάδες κατά τις οποίες καλύπτονται περίπου 80 ώρες θεραπείας. Ακολουθεί η φάση γενίκευσης που υλοποιείται με ευθύνη του προσώπου που τραυλίζει, με την υποστήριξη της ομάδας αυτοβοήθειας και των θεραπευτών.

 

Γιώργος Κ. Φούρλας

Σπούδασε παιδαγωγικά στην Αθήνα, Εκπαιδευτική Ψυχολογία και Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων για τη γλώσσα στο Πανεπιστήμιο του Cardiff στην Ουαλία. Συνέχισε τις σπουδές του στο τμήμα Σπουδών Κλινικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου City του Λονδίνου στον τομέα της Παθολογίας του Λόγου και της Επικοινωνίας και απέκτησε μεταπτυχιακό επαγγελματικό δίπλωμα λογοπαθολόγου. Αργότερα στο ίδιο πανεπιστήμιο ολοκλήρωσε τις σπουδές του για το μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc.SLT) στη Θεραπεία Λόγου και Ομιλίας. Από το 1992 εργάζεται ως Θεραπευτής Λόγου και Ομιλίας, είναι μέλος του Βασιλικού Κολεγίου Θεραπευτών Λόγου και Ομιλίας (RCSLT) της Βρετανίας και του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών (ΠΣΛ). Εργάστηκε στην Εταιρεία Προστασία Σπαστικών και στον ιδιωτικό τομέα, διετέλεσε συνεργάτης του Πανεπιστημίου City του Λονδίνου, συμμετέχει ως εισηγητής σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε επιτροπές εργασίας του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών. Διευθύνει το Ινστιτούτο για τις Διαταραχές Επικοινωνίας «λόγος» και το Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού. Ως κλινικός επόπτης εποπτεύει θεραπευτές και φοιτητές λογοθεραπείας, συντονίζει την Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος στις Διαταραχές Ροής της Ομιλίας του ΠΣΛ και συμμετέχει στη συντακτική επιτροπή της επιστημονικής έκδοσης του ΠΣΛ. Ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον έχει στις εξελικτικές διαταραχές λόγου και ομιλίας και στις διαταραχές ροής της ομιλίας.

http://www.travlismos.gr