Με το νόμο 3868/2010 (άρθρο 17) τον Αύγουστο του 2010 η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε ομόφωνα την καθολική απαγόρευση του καπνίσματος. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα κέντρα διασκεδάσεως, τα καζίνο και τα bar άνω των 300 τετραγωνικών, για τα οποία η απαγόρευση ξεκινά από την 31η Μαΐου 2011. Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ανωτέρου νόμου καθορίστηκε η 1η Σεπτεμβρίου 2010. Ως όργανα ελέγχου καθορίστηκαν η δημοτική αστυνομία, το λιμενικό και οι ελεγκτές Δημόσιας Υγείας, όπου αυτοί υπάρχουν (είναι 500 σε όλη τη χώρα).

 

Ο νόμος ξεκίνησε να εφαρμόζεται στην καθορισθείσα ημερομηνία. Για τους χώρους εργασίας των οργάνων του κράτους, των νομικών του προσώπων, καθώς και για εργασιακούς χώρους του ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεις, ξενοδοχεία κ.λπ.) η απαγόρευση σε γενικές γραμμές εφαρμόστηκε με επιτυχία. Εκεί όπου εκδηλώθηκαν αμέσως προβλήματα ήταν στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εν προκειμένω οι ελεγκτικές αρχές δεν μπόρεσαν, ή και δεν θέλησαν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις δημοτική αστυνομία δεν υπάρχει, ή έχει ελάχιστα μέλη, σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. λόγω δημοτικών εκλογών, οι δήμαρχοι ήταν απρόθυμοι να δώσουν τις κατάλληλες εντολές, σε κάποιες περιπτώσεις η τοπική αυτοδιοίκηση άσκησε τα καθήκοντά της, ενώ και σε ορισμένες περιπτώσεις οι ίδιες οι επιχειρήσεις προσαρμόστηκαν από μόνες τους, σεβόμενες τη ρύθμιση του νόμου.
Ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σπεύσαμε να δηλώσουμε, πως παρατηρούσαμε την εφαρμογή του νόμου και τα προβλήματα που εμφανίζονται, υπογραμμίσαμε το πρόβλημα με τον ελλειμματικό έλεγχο της εφαρμογής της απαγόρευσης, τα προβλήματα προσβολής του ανταγωνισμού που δημιούργησε η ανόμοια συμπεριφορά της δημοτικής αστυνομίας (αλλού γινόταν έλεγχος, αλλού όχι) και ενημερώσαμε πως τον Δεκέμβριο θα κάνουμε τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης. Ως Υπουργείο Υγείας ζητήσαμε τη συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία και σήμερα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τις απαιτούμενες παρεμβάσεις, για τις οποίες χθες έγινε σχετική σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού και με την παρουσία των υπουργείων Υγείας, Οικονομίας, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών, Πολιτισμού και Εσωτερικών.

Πριν ανακοινώσουμε τις αποφάσεις αυτές, ας μου επιτραπούν ορισμένες επισημάνσεις:
α. Όλες οι επιστημονικές ενώσεις και όλοι οι διεθνείς οργανισμοί ομοφωνούν πως το κάπνισμα αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου. Μετά από αυτό έπονται κατά σειρά το αλκοόλ, η μόλυνση του περιβάλλοντος, η κακή διατροφή κ.λπ. Οι διαπιστώσεις αυτές οδηγούν στη λήψη ορισμένων απαραίτητων μέτρων και το βασικό εξ αυτών είναι η απαγόρευση του καπνίσματος, εκεί όπου συνυπάρχουν εξ αντικειμένου οι άνθρωποι και ο ένας πρέπει να σέβεται τον άλλον.
β. Κατά το χρονικό διάστημα που ισχύει σε νομικό επίπεδο ο νόμος περί απαγόρευσης του καπνίσματος, αλλά παραβιάζεται στην πράξη, υπήρξε σχεδόν καθολική συμφωνία ότι η κατάσταση αυτή γελοιοποιεί την ελληνική πολιτεία, η οποία όπου δεν μπορεί να εφαρμόσει τους νόμους που θεσπίζει, οδηγεί τους πολίτες της σε μαζικές μορφές παράτυπης συμπεριφοράς και προκαλεί μια σειρά από παρενέργειες, όπως π.χ. η άνιση μεταχείριση των πολιτών ή ο αθέμιτος ανταγωνισμός ανάμεσα σε ομοειδείς επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Επ’ αυτού του επιπέδου οι αντιδράσεις είναι απολύτως λογικές, συγκροτούν μία θετικότατη εξέλιξη επί του θέματος και ενθαρρύνουν τη σημερινή παρέμβαση του υπουργείου Υγείας.
γ. Ταυτοχρόνως, όμως, με την ανωτέρω θετική εξέλιξη, εκδηλώθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 έως και σήμερα τα εξής δυσάρεστα φαινόμενα: οι ιδιωτικές, ή δημόσιες συζητήσεις ανάμεσα αφενός στους υποστηρικτές της απαγόρευσης του καπνίσματος και αφετέρου σε εκείνους που δεν συμφωνούν με το μέτρο, προσέλαβαν χαρακτηριστικά μη αλληλο-ανοχής. Αναπτύχθηκε εκατέρωθεν μία επιθετική επιχειρηματολογία που, ως συνήθως, έδωσε χώρο και στα επιχειρήματα γενικότερων αντιτιθέμενων προσεγγίσεων της δημόσιας ζωής ( όπως π.χ. των φορέων της δήθεν «πολιτικής ορθότητας» ή και των «κατηχητιστών» της κοινωνικής ζωής από τη μία πλευρά, αλλά και από την άλλη των αντιπάλων των απαγορεύσεων κ.λπ.). Και, τέλος, πολλοί επιχείρησαν να συνδέσουν την απαγόρευση του καπνίσματος με την οικονομική κρίση, προκειμένου να υποστηρίξουν πως η ώρα δεν είναι κατάλληλη για τέτοιου είδους απαγορεύσεις κ.λπ. Η αρνητική αυτή κατάσταση δεν προσεγγίζεται βέβαια με κρατικές παρεμβάσεις, αλλά επιβάλλει τη γρήγορη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων για την απαγόρευση του καπνίσματος, προκειμένου να τερματιστεί η σύγχυση.
Ως Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δίχως διάθεση κατηχητισμού, αλλά με γνώμονα την προστασία της Υγείας των ανθρώπων και τη δημιουργία προϋποθέσεων σεβασμού των δικαιωμάτων όλων των κοινωνών, ανακοινώνουμε τις εξής πολιτικές παρεμβάσεις:
α. ο νόμος 3868/2010 δεν πρόκειται να αλλάξει. Πρόκειται, όμως, να εφαρμοστεί.
β. Ως όργανα εφαρμογής, πέραν της δημοτικής αστυνομίας, του λιμενικού και των Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας, καθορίζονται το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας (Σ.Ε.Υ.Π.) και Πρόνοιας και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας , καθώς και όποια άλλα ελεγκτικά σώματα αποδειχθεί πως μπορούν να συμβάλουν στον έλεγχο.

Το υπουργείο Υγείας θα παρακολουθεί την εφαρμογή του μέτρου αυτού και θα ανακοινώνει την πορεία της εφαρμογής του, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα του ελέγχου από την πλευρά όλων των συναρμοδίων ελεγκτικών μηχανισμών.

#########