Οι φυσικοθεραπευτές απαιτούν από την Κυβέρνηση να είναι γενναία όχι μόνο στη λήψη φορολογικών μέτρων, αλλά και στην κατάργηση μνημονιακών μέτρων που έχουν επιβληθεί από το 2013

9.308 €/έτος η επιστροφή για κάθε συμβεβλημένο φυσικοθεραπευτή λόγω rebate & clawback – Αντιστοιχεί σε επιβολή τεκμαρτού εισοδήματος 40.000 €!

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ δικαιώνει πανηγυρικά τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών

 Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ δηλώνει κάθετα και σε όλους τους τόνους, ότι για τους φυσικοθεραπευτές αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση η συστράτευση για την πάταξη της φοροδιαφυγής και η κατανομή των φορολογικών βαρών προς τα υψηλότερα εισοδήματα.

Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την ΑΑΔΕ προς τον τύπο δικαιώνουν πανηγυρικά τον Π.Σ.Φ., που ζητά εξαίρεση κάποιον κατηγοριών ελευθεροεπαγγελματιών φυσικοθεραπευτών από τις διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των 4.073 ελευθεροεπαγγελματιών φυσικοθεραπευτών δηλώνει καθαρό εισόδημα 62.048.596 ευρώ, δηλαδή ο μέσος όρος του κάθε φυσικοθεραπευτή είναι 15.234 ευρώ.

955 φυσικοθεραπευτές δηλώνουν εισόδημα από 0-6.000 ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των φυσικοθεραπευτών αποτελείται από αυτούς που δηλώνουν ως φορολογική έδρα το σπίτι τους και εργάζονται σε κατ΄οίκον φυσικοθεραπείες (συμβεβλημένοι ή μη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ).

Όπως ανέφερε πολλές φορές ο Π.Σ.Φ. σε επιστολή του προς τα συναρμόδια υπουργεία για το νέο φορολογικό ν/σ αλλά και στις ανακοινώσεις του:  “Αυτή η κατηγορία των φυσικοθεραπευτών, εκ τοις πράγμασι, δεν δύναται να παρέχει φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό ασθενών και κάθε χρόνο επαυξανόμενα,  διότι εργάζεται από σπίτι σε σπίτι και κάθε φορά σε έναν ασθενή” και για τους λόγους αυτούς, ο Π.Σ.Φ. ζήτησε να εξαιρεθούν.

Αυτοί οι φυσικοθεραπευτές “με μπλοκάκι” δεν ανήκουν στην κατηγορία “μέχρι 3 εργοδότες” για να εξαιρεθούν, (όπως προβλέπεται στο Νομοσχέδιο),  καθώς η πελατεία τους είναι ο κάθε ασθενής που πάσχει και χρειάζεται θεραπείας κατ΄οίκον. Ως εκ τούτου εκδίδουν αποδείξεις σε πάνω από τρείς εργοδότες.

Η Κυβέρνηση την τελευταία στιγμή αλλάζει τα κριτήρια για κάποιες κατηγορίες ελευθεροεπαγγελματιών (ασφαλιστικοί σύμβουλοι, ταξί, περίπτερα κλπ), αλλά κωφεύει για τους φυσικοθεραπευτές.

Ο Π.Σ.Φ. θυμίζει ξανά πως δεν είναι δυνατόν να απαιτείται από οποιοδήποτε επιτηδευματία φυσικοθεραπευτή αύξηση κάθε χρόνο των δηλωθέντων εισοδημάτων, όταν οι τιμές αποζημίωσης των ασφαλιστικών ταμείων (ΕΟΠΥΥ) έχουν να αναπροσαρμοστούν πολλά χρόνια.

Η λογική της αύξησης του εισοδήματος κατά 10% κάθε χρόνο, θα έπρεπε να συνοδεύεται με αντίστοιχη παράλληλη ετήσια αύξηση από το Κράτος κατά 10% της τιμής αποζημίωσης των 15 ευρώ ανά συνεδρία.

Υπάρχουν 2.500 εργαστήρια φυσικοθεραπείας που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και σταθερή τιμή αμοιβής από το 2013, η οποία υπόκειται σε clawback & rebate (επιστροφές λόγω υπέρβασης του κλειστού προϋπολογισμού και εκπτώσεις όγκου).

Τα 2.500 εργαστήρια φυσικοθεραπείας, που έχουν προσχωρήσει στη συλλογική σύμβαση που έχει συνάψει ο Π.Σ.Φ. με τον ΕΟΠΥΥ για την παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους, έχουν σταθερή τιμή αποζημίωσης για κάθε συνεδρία φυσικοθεραπείας από το 2013.

Σε αυτές τις παγωμένες και πολύ χαμηλές τιμές αποζημίωσης, επέρχεται περαιτέρω μείωση της τιμής αποζημίωσης κάθε χρόνο λόγω των clawback & rebate.

Όσο αυξάνεται ο αριθμός των ασφαλισμένων που χρήζουν φυσικοθεραπείας, τόσο αυξάνεται το ποσοστό του clawback (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ) και του rebate (ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΓΚΟΥ) και αντίστοιχα μειώνεται το ποσό αποζημίωσης στους φυσικοθεραπευτές.

Αυτό συμβαίνει διότι ο κρατικός προϋπολογισμός για την υγεία είναι υποχρηματοδοτούμενος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλυφθούν οι υγειονομικές ανάγκες των ασφαλισμένων, γεγονός που οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση των υποχρεωτικών εκπτώσεων στην αποζημίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από τον ΕΟΠΥΥ.

Θεωρούμε αυτονόητη την ενίσχυση και την επαρκή χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ από τα κονδύλια των 481 εκ. ευρώ που-όπως ανακοίνωσε η Κυβέρνηση- θα διοχετευτούν στην υγεία το 2024, λόγω της αύξησης των εσόδων από τα νέα φορολογικά μέτρα.

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά για τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, ανά έτος, το συνολικό ύψος υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, βάσει της συμφωνημένης τιμής αποζημίωσης των 15 ευρώ ανά συνεδρία φυσικοθεραπείας και το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε τελικά από τον ΕΟΠΥΥ, μετά τις υποχρεωτικές εκπτώσεις:

  • 2022: Παρασχέθηκαν φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες αξίας 97.459.000  € και καταβλήθηκαν  995.000 €: 23.464.000 € υποχρεωτική έκπτωση
  • 2021 : Παρασχέθηκαν φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες αξίας 91.224.000 € και καταβλήθηκαν 995.000 €: 17.229.000 € υποχρεωτική έκπτωση
  • 2019: Παρασχέθηκαν φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες αξίας 83.098.000  € και καταβλήθηκαν 71.000.000 €: 088.000 € υποχρεωτική έκπτωση
  • 2018: Παρασχέθηκαν φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες αξίας 98.685.000 € και καταβλήθηκαν  000.000 €: 29.685.000 € υποχρεωτική έκπτωση
  • 2017: Παρασχέθηκαν φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες αξίας 93.472.000 € και καταβλήθηκαν  000.000 €: 25.472.000 € υποχρεωτική έκπτωση
  • 2016: Παρασχέθηκαν φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες αξίας 93.697.000  € και καταβλήθηκαν  000.000 €: 31.697.000 € υποχρεωτική έκπτωση.

ΣΥΝΟΛΟ rebate & clawback 139.635.000 ευρώ για τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 και 2022, ήτοι κατά μέσο όρο 23.272.000 ευρώ ανά έτος.

Δηλαδή κάθε συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτής, συνεισφέρει ανά έτος στην Ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια κατά μέσο όρο  9.308 ευρώ, ξεχωριστά από το φόρο εισοδήματος που καταβάλει. Αυτό το ποσό αντιστοιχεί σε τεκμαρτό ετήσιο εισόδημα 40.000 ευρώ.

Ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Πέτρος Λυμπερίδης δήλωσε σχετικά: «Για τους φυσικοθεραπευτές είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρξει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την κατανομή των φορολογικών βαρών προς τα υψηλότερα εισοδήματα. Αυτό αποτελεί αυτονόητη υποχρέωσή μας.

Είναι αδιανόητο όμως, όλες οι Κυβερνήσεις διαχρονικά να ζητούν ισοτιμία στην φορολόγηση και να μην τηρούν αυτή την ισοτιμία από την πλευρά τους.

Χρόνια ολόκληρα παλεύουμε για την κατάργηση των μνημονιακών μέτρων των rebate & clawback, ειδικά τώρα που τελείωσαν τα μνημόνια, αλλά και για την αύξηση των αποζημιώσεων των ιατρικών και φυσικοθεραπευτικών πράξεων, που είναι καθηλωμένες στα επίπεδα του 1991, αλλά διαχρονικά οι Κυβερνήσεις «κωφεύουν».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από το 2016 έως το 2022, ο κάθε συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτής, “έβγαλε από τη τσέπη του” και επέστρεψε κατά μέσο όρο 9.308 ευρώ ο καθένας  και στο σύνολο αυτών των ετών 139.635.000 ευρώ!!!

Η λογική της αύξησης του εισοδήματος κατά 10% κάθε χρόνο που επιβάλλεται με το φορολογικό νομοσχέδιο, θα έπρεπε να συνοδεύεται με αντίστοιχη παράλληλη ετήσια αύξηση από το Κράτος κατά 10% της τιμής αποζημίωσης των 15 ευρώ ανά συνεδρία,.

Σύμφωνα με μελέτη που έχει επεξεργαστεί ο Π.Σ.Φ,. για να είναι βιώσιμο ένα εργαστήριο φυσικοθεραπείας σήμερα θα πρέπει η τιμή της συνεδρίας να είναι 33 ευρώ, με τον ΕΟΠΥΥ να καταβάλλει 15 ευρώ, ποσό που με τις εκπτώσεις λόγω rebate & clawback μειώνεται περίπου στα 5 ευρώ καθαρή αμοιβή.

Θέλουμε αποδείξεις στην πράξη για την ισοτιμία που ευαγγελίζεται η παρούσα Κυβέρνηση, που θα πρέπει να πράξει τα αυτονόητα, με την αύξηση των προϋπολογισμών για την υγεία – τον σημαντικότερα παράγοντα για την ευημερία των πολιτών της – στις πραγματικές του ανάγκες.

Κι επειδή εδώ στην Ελλάδα, οι Κυβερνήσεις αρέσκονται να αναφέρουν παραδείγματα Ευρωπαϊκών Κρατών και συγκεκριμένα αναφέρεται σε δημοσιεύματα ότι το ελάχιστο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα στο Βέλγιο ορίζεται σε € 19.000, ενώ όπως φαίνεται από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ οι φυσικοθεραπευτές στην Ελλάδα δηλώνουν κατά μέσο όρο 15.234 ευρώ, θα σας ενημερώσω ότι το Βέλγιο έχει ετήσια δαπάνη φυσικοθεραπείας 1.120.000.000 ευρώ (1,12 δις ευρώ) ενώ στην Ελλάδα έχουμε 78.000.000 ευρώ (78 εκ. ευρώ) δηλαδή το 1/15 του Βελγίου. Παράλληλα, το 2023 το Βελγικό κράτος χρηματοδότησε ΜΟΝΟ τα φυσικοθεραπευτήρια, με 16.000.000 ευρώ για την ηλεκτρική ενέργεια. Καλό θα είναι λοιπόν να μη γίνονται άστοχες συγκρίσεις.

Θεωρούμε αυτονόητη την ενίσχυση και την επαρκή χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ από τα κονδύλια των 481 εκ. ευρώ που-όπως ανακοίνωσε η Κυβέρνηση- θα διοχετευτούν στην υγεία το 2024, λόγω της αύξησης των εσόδων από τα νέα φορολογικά μέτρα».

 

 

 

#########