Συμπληρωματικές διευκρινήσεις σχετικά με αμοιβή (εξέταστρο) στα
πρωινά εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και των Κέντρων
Υγείας.
Σχετικά: 1) Η αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.165114/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2080/Β/2010).
2) Η αριθμ.πρωτ. Υ4α/οικ. 1329/4-1-2011 εγκύκλιος.
3)To αριθμ.πρωτ.Υ4α/οικ.2049/7-1-2011 έγγραφο μας.
Με αφορμή ερωτήματα που τίθενται από τις υπηρεσίες των
Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας σχετικά με την αύξηση και
καταβολή του εξέταστρου (5€), παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινήσεις:

 

1. Η καταβολή του εξέταστρου αφορά όλους όσους προσέρχονται
στα τακτικά πρωινά εξωτερικά ιατρεία, είναι εφάπαξ και δεν βαρύνει τον
ασφαλιστικό τους φορέα. Σε περίπτωση που ο ασθενής παραπεμφθεί σε
γιατρό άλλης ειδικότητας εντός της ημέρας δεν θα καταβάλλει εκ νέου την
αμοιβή εξέταστρου.
2. Για συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, όπως στρατιώτες και
κρατούμενοι φυλακών είναι σε εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις που ισχύουν
μέχρι και σήμερα.
3. Οι χρόνιοι πάσχοντες ( καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς, Α.Μ.Ε.Α.,
μεσογειακή αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS, τυφλοί, σακχαρώδη διαβήτη κ.α.)
που προσέρχονται στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας, στα οποία
παρακολουθούνται, δεν επιβαρύνονται της καταβολής του εξέταστρου.
4. Οι προσερχόμενοι στα Κέντρα Υγείας στα πλαίσια
προγράμματος προληπτικού και προσυμπτωματικού ελέγχου (εμβολιασμοί,
οδοντιατρικές εξετάσεις) δεν καταβάλλουν το εξέταστρο.
Σημειώνουμε ότι παραμένει εν ισχύ και η αριθμ.πρωτ.
Υ4α/οικ.1329/4-1-2011 εγκύκλιος

#########