Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Το τελευταίο διάστημα έχουν δημιουργηθεί ελλείψεις φαρμάκων στην αγορά, οι οποίες και έχουν καταγγελθεί αρμοδίως. Επειδή το θέμα είναι σοβαρό και άπτεται της Δημόσιας Υγείας και εσκεμμένα δημιουργούνται λαθεμένες εντυπώσεις, ο ΣΦΕΕ σας καλεί να δώσετε εντολή στον ΕΟΦ να δημοσιοποιήσει άμεσα αυτούς που επανεξάγουν φάρμακα στο εξωτερικό, ευθύνονται για το πρόβλημα ελλείψεων στην αγορά και στερούν από τον Έλληνα ασθενή τα φάρμακά του.

 

Ο ΣΦΕΕ έχει ήδη καλέσει όλες τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στην επαρκή διάθεση φαρμάκων στην ελληνική αγορά και να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους και να εφαρμόζουν τις εγκυκλίους με αριθμό 50262/27.11.2001 και 66429/8.11.2005 του ΕΟΦ για τη διασφάλιση της επάρκειας φαρμάκων στην αγορά και την άμεση πρόσβαση όλων των ασθενών σε όλα τα φάρμακα. Ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει ενεργά και ουσιαστικά την προσπάθειά σας για την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου διανομής ώστε να διασφαλιστεί η άμεση πρόσβαση των ασθενών σε όλα τα φάρμακα.

Κύριε Υπουργέ,

Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε το δικαίωμα του Έλληνα ασθενή να βρίσκει τα φάρμακά του και στο σημείο αυτό ο ΣΦΕΕ θα είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να συμβάλλει θετικά με τη γνώση και την εμπειρία του σε θέματα λειτουργίας της αγοράς και να βοηθήσει στο να επιλύσουμε το πρόβλημα των ελλείψεων.

#########