Πρόσφατα δημοσιεύθηκε σε έγκριτο περιοδικό μια μελέτη σχετικά με τον υπολογισμό της θνησιμότητας σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Πρόκειται για μια πληθυσμιακή μελέτη παρατήρησης κοόρτης βασισμένη σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από την Εθνική Υπηρεσία Καταγραφής και Ανάλυσης Καρκίνου.

Οι Καθηγητές της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Φλώρα Ζαγουρή και Θάνος Δημόπουλος, αναφέρουν ότι  στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν συνολικά 512.447 ασθενείς με πρώιμο διηθητικό καρκίνο του μαστού (που αφορούσε αποκλειστικά το μαστό και πιθανώς τους μασχαλιαίους λεμφαδένες) στην Αγγλία από τον Ιανουάριο του 1993 έως και τον Δεκέμβριο του 2015, με παρακολούθηση έως τον Δεκέμβριο του 2020. Σκοπός ήταν να υπολογιστούν τα ετήσια ποσοστά θνησιμότητας και οι αθροιστικοί κίνδυνοι από την ημερομηνία διάγνωσης, το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία διάγνωσης καθώς και εννέα χαρακτηριστικά των ασθενών και των όγκων αυτών.

Για τις γυναίκες με διάγνωση διηθητικού καρκίνου του μαστού σε καθεμία από τις ημερολογιακές περιόδους 1993-1999, 2000-2004, 2005-2009, και 2010-2015, το ετήσιο ποσοστό θνησιμότητας ήταν υψηλότερο κατά τη διάρκεια των πέντε ετών μετά τη διάγνωση και στη συνέχεια μειωνόταν.

Για κάθε δεδομένο χρονικό διάστημα μετά τη διάγνωση, το ετήσιο ποσοστό θνησιμότητας και οι κίνδυνοι από τον καρκίνο του μαστού μειώνονταν με την αύξηση της ημερολογιακής περιόδου. Ο πενταετής κίνδυνος θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού υπολογίστηκε στο 14,4% (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 14,2% – 14,6%) για τις γυναίκες που διαγνώστηκαν στο χρονικό διάστημα 1993-1999 και στο 4,9% (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 4,8% – 5%) για το χρονικό διάστημα 2010-2015. Τα προσαρμοσμένα ετήσια ποσοστά θνησιμότητας μειώθηκαν επίσης με την αύξηση της ημερολογιακής περιόδου σε σχεδόν κάθε ομάδα ασθενών, κατά έναν συντελεστή περίπου στο 3 σε ασθενείς με θετικούς υποδοχείς οιστρογόνων και περίπου στο 2 σε ασθενείς με αρνητικούς υποδοχείς οιστρογόνων. Εστιάζοντας στην ομάδα γυναικών που διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού κατά την περίοδο 2010-2015, ο πενταετής αθροιστικός κίνδυνος θνησιμότητας διέφερε σημαντικά μεταξύ γυναικών με διαφορετικά χαρακτηριστικά: <3% για το 62,8% (96.085 / 153.006) των γυναικών αλλά ≥ 20% για το 4,6% (6.962 / 153.006) των γυναικών.

Συμπερασματικά, οι παραπάνω πενταετείς κίνδυνοι θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού σε ασθενείς με πρόσφατη διάγνωση της νόσου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των κινδύνων θνησιμότητας σήμερα. Η πρόγνωση για τις γυναίκες με πρώιμο διηθητικό καρκίνο του μαστού έχει βελτιωθεί σημαντικά από τη δεκαετία του 1990. Οι περισσότερες ασθενείς μπορούν να επιβιώσουν μακροπρόθεσμα από τον καρκίνο του μαστού, αλλά για ορισμένες ο κίνδυνος παραμένει αξιοσημείωτος.

 

 

 

 

#########