Eίναι η τρίτη μεγαλυτέρα θεραπευτική επιστήμη στον κόσμο μετά την Ιατρική και Οδοντιατρική. Σχετίζεται με την διερεύνηση, πρόληψη και αντιμετώπιση των συνδρόμων πόνου και μηχανικών δυσλειτουργιών του νευρομυοσκελετικού συστήματος, ιδιαίτερα της σπονδυλικής στήλης αλλά και των άκρων και τις επιπτώσεις που έχουν αυτές στο νευρικό σύστημα και γενικά στην υγεία.
Η χειροπρακτική εφαρμόστηκε από τον πατέρα της Ιατρικής Ιπποκράτη πριν 2000 χιλιάδες χρόνια όπως επίσης και από τον Ασκληπιό, ο οποίος στο (Περί ’ρθρων) σύγγραμμα του υποστήριξε πως πρέπει να αναζητούμε την βασική αιτία μιας ασθένειας πρώτα στην σπονδυλική στήλη.

 

Ιδρυτής της σύγχρονης Χειροπρακτικής θεωρείται ο Καναδός Ντανιέλ Ντέιβιντ Πάλμερ (1845-1913) ο οποίος ίδρυσε το πρώτο πανεπιστήμιο Χειροπρακτικής το 1897 στην Αμερική. Εκτοτε η πρόοδος της Χειροπρακτικής υπήρξε ραγδαία, ιδιαίτερα στις Η.Π.Α, Καναδά, Αυστραλία και στις υπόλοιπες αναπτυγμένες χώρες.

Όλοι οι Χειροπράκτες που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών έχουν αποφοιτήσει από διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια των Η.Π.Α, Καναδά, Αγγλίας, Αυστραλίας, εγκεκριμένα από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και κατόπιν πενταετούς έως εννεαετούς ακαδημαϊκής φοιτήσεως ανάλογα με το πρόγραμμα του κάθε Πανεπιστημίου.

Η Επιστήμη της Χειροπρακτικής μπορεί ουσιαστικά να παρέμβει στις κάτωθι περιπτώσεις:

Αυχενικό σύνδρομο (Δισκοπάθεια, Πονοκέφαλος, Ημικρανίες, Ιλλιγος, Μυϊκός σπασμός και μείωση της κίνησης του Αυχένα, Μουδιάσματα και Πόνοι που αντανακλούν στα άνω άκρα).
Οσφύ-ισχιαλγία (Δισκοπάθεια και πίεση στο σπονδυλικό νεύρο με πόνους και μουδιάσματα που αντανακλούν στα κάτω άκρα έως και Μυϊκή ατροφία).
Προβλήματα Περιφερικών αρθρώσεων ’νω και Κάτω ’κρων (Περιαρθρίτιδες, Αρθριτικά και Ρευματισμοί).
Σύνδρομο Υπεχρήσεως (Επικονδυλίτιδα, Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα.).

Δίδεται έμφαση στην επαναφορά της φυσιολογικής λειτουργίας μέσω συγκεκριμένων και κατάλληλα μελετημένων ανατάξεων των σπονδυλικών και περιφερικών αρθρώσεων.

Υπερξάρθρωση σπονδύλου.
Η μη ευθυγράμμιση του σπονδύλου προκαλεί μείωση του εύρους τροχιάς της κίνησης με αποτέλεσμα την εξάσκηση πίεσης στον μεσοσπονδύλιο δίσκο, στα σπονδυλικά νεύρα και σε ορισμένες περιπτώσεις στον νωτιαίο σωλήνα, στο επίπεδο που έχει υποστεί υπερξάρθρωση.

Ανάταξη σπονδύλου
Ήπια τεχνική επαναφοράς των σπονδύλων που έχουν υποστεί υπερξάρθρωση,

διόρθωση της λάθους τροχιάς των και επαναφορά της σωστής κίνησης με την χρήση των χεριών.

Επεξήγηση του τρόπου δυσλειτουργίας:
Η σπονδυλική στήλη δομείται από σπονδύλους, μεσοσπονδύλιους δίσκους, τις αρθρώσεις μεταξύ αυτών, τον νωτιαίο μυελό που προστατεύεται από την σπονδυλική στήλη και τα σπονδυλικά νεύρα που εξέρχονται εκατέρωθεν των σπονδύλων και νευρώνουν τους μύες που περιβάλλουν τη σπονδυλική στήλη και βοηθούν στις διάφορες κινήσεις αυτής.
Είναι αυτονόητο ότι για την σωστή και χωρίς πόνους λειτουργία όλων των παραπάνω πρέπει να υπάρχει ευθυγράμμιση, σωστή τροχιά κίνησης μεταξύ των σπονδύλων χωρίς να επηρεάζονται οι μύες και το κυριότερο τα εξερχόμενα νεύρα.
Κάθε είδους περιορισμός στην κίνηση των σπονδύλων, περιορισμός που μπορεί να προσέλθει από τραύμα , λάθος τρόπο βαδίσματος, στάση καθίσματος, επαναλαμβανόμενες κινήσεις ανύψωσης αντικειμένων, ανισοσκελία των άκρων και πολλά άλλα, επιτείνει τον ρυθμό φθοράς των μεσοσπονδυλίων δίσκων και οδηγεί στην δημιουργία δισκοκηλών με αποτέλεσμα την αστάθεια και αδυναμία της σπονδυλικής στολής και την παρουσία των λεγομένων οστεοφύτων η αλλιώς (αλάτων) . Το τελικό αποτέλεσμα είναι τα οστεόφυτα αυτά και οι κήλες, να στενεύουν τον χώρο μέσα από τον οποίο εξέρχονται τα νεύρα (μπλοκάροντας) τα κατά τρόπο ώστε να πιέζονται και να ερεθίζονται και σε ορισμένες περιπτώσεις στον επιφέρουν πίεση ακόμα και στον νωτιαίο μυελό . Έτσι ο συνεχής ερεθισμός δημιουργεί μια συνεχή φλεγμονή και αντίστοιχο μυϊκό σπασμό. Στην Επιστήμη της Χειροπρακτικής όλη αυτή η νοσογόνος δυσλειτουργική κατάσταση του σπονδύλου καλείται
Υπεξάρθρωση.

Η Χειροπρακτική εντοπίζει τις Υπεξαρθρώσεις και εν συνεχεία με κατάλληλους και πλήρως εξειδικευμένους θεραπευτικούς χειρισμούς που ονομάζονται Σπονδυλικές Ανατάξεις επαναφέρει τη σωστή τροχιά και ελευθερία κίνησης στους σπονδύλους απελευθερώνοντας έτσι το νεύρο και χαλαρώνει τους μύες, επιφέροντας την σωστή λειτουργία του Νευρικού και Μυοσκελετικού συστήματος.

Όλα αυτά είναι υπαρκτά προβλήματα στην ζωή του σύγχρονου ανθρώπου και το λόγο αυτό το όλο σύστημα πρέπει να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και όχι μόνο όταν παρουσιαστεί πόνος ή άλλα συμπτώματα. Είναι προτιμότερο να προληφθεί ένα αυχενικό σύνδρομο ή μία όσφυ-ισχιαλγία και οι σοβαρότατες επιπτώσεις μέσω της έγκαιρης ανάλυσης ενός προβλήματος στην κίνηση του σπονδύλου και του σπασμού σε έναν μύ, παρά η εκ των υστέρων αντιμετώπιση.

Ο ρόλος του Δόκτωρος Χειροπρακτικής είναι να βοηθήσει στην επαναφορά και το κυριότερο στην διατήρηση της σωστής λειτουργίας του νευρικού συστήματος ώστε το σώμα να μπορεί να αποδώσει 100% των δυνατοτήτων του.
Στo σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι ο Χειροπράκτης θα σας ενημερώσει εγκαίρως εάν και κατά πόσο το πρόβλημα σας δύναται να αντιμετωπισθεί από τον ίδιο ή χρειάζεται η παραπομπή και η συνεργασία με Ιατρό και Φυσικοθεραπευτή, όπως σε περιπτώσεις καταγμάτων, εγχειρήσεων, παθολογικών καταστάσεων και προχωρημένων μη αναστρέψιμων περιπτώσεων.

Έρευνα περί της αποτελεσματικότητος της Χειροπρακτικής Eπιστήμης:

Εμπεριστατωμένες έρευνες στις Η.Π.Α. και άλλες προηγμένες χώρες απέδειξαν ότι όσοι ασθενείς τυγχάνουν Χειροπρακτικής αντιμετωπίσεως είναι έτοιμοι για επιστροφή στην εργασία τους στο μισό χρόνο σε σχέση με αυτούς που κατέφευγαν σε παραδοσιακές μεθόδους αντιμετωπίσεως – αποκατάστασης για παρόμοιες παθήσεις. Ο μέσος χρόνος παραμονής σε νοσοκομείο, τα έξοδα νοσηλείας και η χρονική περίοδος αποθεραπείας μειώνονται , ενώ παράλληλα οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν και συνεχίζουν να εργάζονται.
Τα ως άνω πλεονεκτήματα της Χειροπρακτικής έχουν αποδειχθεί από Επιστημονική έρευνα ( Low Back Pain of mechanical origin – a randomized comparison of chiropractic and hospital outpatient treatment ) του Medical Research Council του Ηνωμένου Βασιλείου , που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό British Medical Journal, June 2, 1990, Vol.300.

Διάρκεια-Αποτελέσματα Χειροπρακτικής Αντιμετωπίσεως:

Η διάρκεια εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από τον ίδιο τον οργανισμό του ασθενούς, το είδος, σοβαρότητα και διάρκεια της παθήσεως, την ηλικία, την ψυχολογική κατάσταση του ασθενούς, προηγουμένους τραυματισμούς, την διατροφή, το περιβάλλον και φύση της εργασίας του και το βασικότερο αν ακολουθούνται οι οδηγίες του Χειροπράκτου.
Σε μερικές περιπτώσεις απλές μόνο ασκήσεις μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Για περιπτώσεις όμως χρόνιων σπονδυλικών αλλοιώσεων χρειάζεται περισσότερος χρόνος και για ορισμένες δε περιπτώσεις επιτυγχάνεται μερική και όχι μόνιμη θεραπεία και για αυτόν τον λόγω χρειάζονται περιοδικές επισκέψεις για θεραπεία και έλεγχο.

 

Σταύρος Καρατάσος

Δόκτωρ Χειροπρακτικής-Φυσικοθεραπευτής. Μέλος των κάτωθι Συλλόγων: Σύλλογος Ελλήνων Χειροπρακτων, Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, Βρετανικός Σύλλογος Χειροπρακτων και Βρετανικό Γενικοί Χειροπρακτικό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκού Συλλόγου Χειροπρακτων.

#########