Κατ΄ εντολή του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέα Λοβέρδου, ο Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μιχάλης Τιμοσίδης ολοκλήρωσε σήμερα με την Υπουργό Παιδείας δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και τον Υφυπουργό Οικονομικών τη σύμβαση με την Εθνική Τράπεζα (Δ/νων Σύμβουλος) για τη διάθεση των ομολόγων για τα χρέη των νοσοκομείων 2007-9 (ύψους άνω των 5 δισ. ευρώ), που θα διατεθούν έως 31/12/10, μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Περαιτέρω, υπογράφηκαν από τον Υφυπουργό Οικονομικών αποφάσεις για επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 800 εκατ. ευρώ και του Ι.Κ.Α. και του Ο.Γ.Α. με 350 εκατ. ευρώ, με στόχο να καλυφθούν υποχρεώσεις των νοσοκομείων του 2010.

Ήδη ενημερώθηκαν από τον Υφυπουργό Οικονομικών οι Διοικητές των δύο ασφαλιστικών Ταμείων και από το Γενικό Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Νικόλαο Πολύζο οι Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και οι Πρόεδροι των Συλλόγων Προμηθευτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Οι τελευταίοι κλήθηκαν για τις 14/12/10 για την τελική για το 2010 συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τόσο για την αιτηθείσα έκπτωσή τους για τις αγορές του 2010, όσο και για το νέο σύστημα προμηθειών, με βάση το νομοσχέδιο.