Το A.S.L.T. program, αποτελεί ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα λογοθεραπευτικής παρέμβασης μέσα στο νερό, για παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και κατ’ επέκταση για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές και γλωσσικά ελλείμματα, το οποίο έχει αποδεδειγμένα θεαματικά μεγαλύτερα αποτελέσματα και οφέλη συγκριτικά με τα κλασικά λογοθεραπευτικά προγράμματα παρέμβασης, τα οποία λαμβάνουν χώρα σε αίθουσα.

Εμπνευστής και ιδρυτής του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ο κ. Σταμάτης Σουρβίνος, Αντιπρόεδρος του Σωματείου Λογοθεραπευτών – Λογοπεδικών Ελλάδος. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, «πραγματοποιήθηκε έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2020, με στόχο την σύγκριση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης του A.S.L.T. program με την κλασική λογοθεραπευτική παρέμβαση σε αίθουσα. Η συγκεκριμένη έρευνα με τίτλο “Speech and language therapy in children with ASD in an aquatic environment: the ASLT (Aquatic Speech and Language Therapy) program”, δημοσιεύτηκε στο Journal of Autism and Developmental Disorders το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο έγκυρα επιστημονικά περιοδικά παγκοσμίως αναφορικά με την Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και κατ’ επέκταση τις Αναπτυξιακές Διαταραχές».

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν θεαματική διαφορά αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του A.S.L.T. program τόσο στην αύξηση του αντιληπτικού και εκφραστικού λεξιλογίου όσο και στην βελτίωση βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Αναλυτικά, ενώ και οι δύο ομάδες παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές αναφορικά με την κατάκτηση του αντιληπτικού και εκφραστικού λεξιλογίου καθώς και των βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων, η ομάδα που έλαβε την παρέμβαση A.S.L.T. παρουσίασε θεαματικά μεγαλύτερη πρόοδο.

Επιπρόσθετα, δόθηκαν ερωτηματολόγια σε όλους τους γονείς των συμμετεχόντων, τόσο πριν όσο και μετά την παρέμβαση, τα οποία αφορούσαν την εικόνα των παιδιών στο οικογενειακό πλαίσιο καθώς και την γενίκευση των κεκτημένων δεξιοτήτων.

«Το A.S.L.T. είναι το 1ο πρόγραμμα παγκοσμίως με ερευνητικά δεδομένα, αναφορικά με την λογοθεραπευτική παρέμβαση στο νερό. Η εκμετάλλευση του υγρού στοιχείου και των ιδιοτήτων του όπως η υδροστατική πίεση, η άνωση, η θερμότητα κ.λπ., δημιουργούν μία πνευματική ανάταση καθώς επίσης συμβάλλουν στην μείωση των αισθητηριακών, την αύξηση του χρόνου προσοχής και συγκέντρωσης και άλλων καθοριστικών για την παρέμβαση τομέων. Επίσης, όπως είναι εύκολα αντιληπτό το υδάτινο περιβάλλον αποτελεί, για το συντριπτικό ποσοστό των παιδιών, έναν εξαιρετικά ενισχυτικό παράγοντα, με πληθώρα δραστηριοτήτων που καθιστούν την παρέμβαση μία ευχάριστη διαδικασία και έχουν ως αποτέλεσμα την ταχύτερη κατάκτηση δεξιοτήτων.

Τέλος, από την κλινική μας εμπειρία προκύπτει το γεγονός πως το A.S.L.T. μπορεί να έχει εξίσου ευεργετικά αποτελέσματα και σε παιδιά τα οποία δεν υπάγονται στην ομπρέλα των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες αναφορικά με τη γλωσσική κατάκτηση και τις επικοινωνιακές δεξιότητες» εξηγεί ο κ. Σουρβίνος.

Σήμερα, το A.S.L.T. program παρέχεται, αποκλειστικά στην Ελλάδα, στις εγκαταστάσεις του κλειστού κολυμβητηρίου του Ο.Α.Κ.Α. σε συνεργασία με τον Σύλλογο Θεραπευτικής Κολύμβησης Ιππόκαμπος από τον κ. Σουρβίνο, ενώ οι υπόλοιπες παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις του A.S.L.T. center από τον ίδιο και τους συνεργάτες του στη περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας.

 

#########