Σχετικά με την αμοιβή (εξέταστρα) στα πρωινά τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και κατά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών από τα Κέντρα Υγείας ο Νόμος προβλέπει ότι τα προσερχόμενα στα Κέντρα Υγείας άτομα που πιστοποιημένα πάσχουν από κάθε μορφή μεσογειακής αναιμίας, αιμορροφιλία, νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμοσχευθέντες νεφροπαθείς, σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (AIDS), και προσκομίζουν για τα ανωτέρω ιατρική βεβαίωση σε ισχύ ότι παρακολουθούνται από ειδική μονάδα Νοσηλευτικού Ιδρύματος λόγω της παθήσεως τους, εξαιρούνται της καταβολής των τριών ευρώ

.

Επίσης ,σήμερα ο Υπουργός υπέγραψε ΚΥΑ για να εξαιρεθούν των εξετάστρων χρόνιοι ασθενείς (λοιπών παθήσεων) που προσέρχονται περιοδικά στα Κέντρα Υγείας μόνο για συνταγογράφηση φαρμάκων. (ισχύει από 1/1/11).