Αρχική Βιβλίο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 Γ’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 Γ’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τα θέματα του μαθήματος της Χημείας Προσανατολισμού χαρακτηρίζονται απο αυξημένη δυσκολία σε σχέση με τα περυσινά θέματα. Ήταν μεγάλης έκτασης και οι υποψήφιοι θα έπρεπε να τα αντιμετωπίσουν με ψυχραιμία και μεγάλη συγκέντρωση. Κάλυπταν πολύ μεγάλο μέρος της διδακτέας ύλης ενώ δεν εμφάνιζαν ασάφιες ως προς τη διατύπωσή τους. Οι πολύ καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούσαν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία και να πετύχουν μια καλή βαθμολογία.

 

Ειδικότερα, το Θέμα Α αποτελούταν απο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σχετικά απλές. Στο Θέμα Β οι μαθητές εξετάζονταν σε βασικά κομμάτια της θεωρίας και εξέταζαν την κριτική τους ικανότητα. Το Θέμα Γ ήταν απο το κεφάλαιο της Οργανικής Χημείας και το ερώτημα Γ3 ίσως να δυσκόλεψε περισσότερο τους υποψηφίους λόγω της μεγάλης έκτασης στην απάντηση που έπρεπε να δώσουν και χρειαζόταν προσοχή στις αριθμητικές πράξεις. Στο Θέμα Δ, το οποίο ήταν μεγάλης έκτασης ,  εξετάζονταν έννοιες απο το κεφάλαιο της Χημικής Ισορροπίας σε συνδιασμό με το κεφάλαιο Οξέων-Βάσεων και Ιοντικής Ισορροπίας.

 

Οι επιδόσεις των μαθητών στο μάθημα της χημείας θα επηρεάσουν την κατεύθυνση των βάσεων στο 3ο επιστημονικό πεδίο, των επιστημών υγείας, λόγω του συντελστή βαρύτητάς του, ενώ στο 2ο επιστημονικό πεδίο των Θετικών επιστημων καθοριστικό ρόλο θα έχουν οι επιδόσεις στα μαθήματα των Μαθηματικών και της Φυσικής.

Κουλάκης Μανώλης

Χημικός – Βιολόγος

Κέντρο Εκπαίδευσης  «Γνώση και Σοφία»

www.gnosikaisofia.com https://el-gr.facebook.com/gnosikaisofia/
Περδικάρη 6, Ηράκλειο, Κρήτης
Τηλ: 2810333613