Σήμερα Πέμπτη 15 ιουνίου 2017 – Πανελλήνιες Εξετάσεις 2017 μαθήματα ειδικοτήτων για τα ΕΠΑΛ.

Τα μαθήματα που εξετάστηκαν οι υποψήφίοι :

Μηχανές Καύσης ΙΙ

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών

Υγιεινή, Ιστορία των Τεχνών-Έργα και Δημιουργοί και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Δείτε τα θέματα :

Στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

Στις Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών

Στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Στην Υγιεινή

Στην Ιστορία των Τεχνών