Η δημοσιογραφική ομάδα του Health Daily ολοκλήρωσε τη νέα επικαιροποιημένη έκδοση του Οδηγού «Σύλλογοι Ασθενών Ελλάδος: Δράσεις 2019/2020», συμπεριλαμβάνοντας πολλούς νέους συλλόγους και παρουσιάζοντας λεπτομερώς τις τρέχουσες και προσεχείς δράσεις ενημέρωσης, ψυχολογικής υποστήριξης και διεκδίκησης.

Ο Οδηγός από την πρώτη του έκδοση αγκαλιάστηκε από τους συλλόγους ασθενών καθώς αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες υγείας, το Υπουργείο Υγείας, τους συλλογικούς φορείς του χώρου και, κυρίως, τους απλούς πολίτες.

Η παρούσα έκδοση φιλοξενεί 82 συλλόγους, οι οποίοι  πλέον έχουν να παρουσιάσουν σημαντικές δράσεις και συνεργασίες πανευρωπαϊκού σε πολλές περιπτώσεις επιπέδου.

 

Αναλυτικότερα, ο εν λόγω οδηγός αποτελεί:

  • έναν κατάλογο με τα στοιχεία των σημαντικότερων οργανώσεων, κοινοτήτων και συλλογικοτήτων ασθενών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας,
  • ένα δυναμικό μέσο με το οποίο οι Σύλλογοι Ασθενών μπορούν να διαδώσουν το έργο τους και για να προσελκύσουν νέα μέλη και εθελοντές,
  • έναν χάρτη πληροφοριών στα χέρια των ασθενών χρονίων παθήσεων που θέλουν να μάθουν περισσότερα και να συναντήσουν επαγγελματίες υγείας, φορείς και ασθενείς με την ίδια πάθηση
  • ένα χρήσιμο εργαλείο για τον επαγγελματία Υγείας που χρειάζεται ενημέρωση και πληροφόρηση για τις δράσεις συλλόγων ασθενών αναφορικά με συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες.

 

Επιπλέον, η φετινή έκδοση πλαισιώνεται από κείμενα σημαντικών προσωπικοτήτων στο χώρο της Υγείας, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τα οποία έχουν ως επίκεντρο τον ασθενή. Το σημαντικότερο όμως που φιλοξενεί η φετινή έκδοση είναι η παρουσίαση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας που ιδρύθηκε το Μάιο του 2019. Η ίδρυσή της αποτελεί ορόσημο για τους συλλόγους ασθενών όλης της χώρας που πλέον με ένα ενιαίο φορέα δυναμώνουν τη φωνή τους και τις διεκδικήσεις τους.

 

 

 

 

Το Health Daily, µε την παρούσα έκδοση, συνεχίζει να στηρίζει το έργο των συλλόγων ασθενών και να προωθεί τη θέση τους ως ισότιµων συνοµιλητών στο διάλογο για τη χάραξη της πολιτικής στο χώρο της Υγείας, ζήτημα που αποτελεί και βασική διεκδίκηση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος.

 

Χορηγοί

Πολύτιμοι αρωγοί στην υλοποίηση του φετινού οδηγού υπήρξαν οι:

BRISTOLMYERS SQUIBB, GENESIS PHARMA, IQVIA, MSD, PFIZER, Π.Ε.Φ, Σ.Φ.Ε.Ε., ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ

 

Αναγνώριση και από την ακαδημαϊκή κοινότητα

Η πρωτοβουλία  της δημοσιογραφικής ομάδας του Ηealth Daily και της Boussias Communications να παρουσιάσουν  τις δράσεις και το έργο των συλλόγων ασθενών που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας ξεκίνησε µε τον οδηγό « ∆ράσεις 2012-2013» και είχε ως βασικό στόχο τη δηµιουργία ενός χρήσιµου εργαλείου για τους επαγγελµατίες υγείας, το Υπουργείο Υγείας και όλους τους φορείς υγείας, δηµόσιους και ιδιωτικούς, αλλά κυρίως τους απλούς πολίτες. Η υλοποίησή του οδήγησε στη διαπίστωση των πολλών και σημαντικών που µπορούν να καταφέρουν οι ασθενείς, µέσα από συλλόγους και φορείς, µε κοινό στόχο και όραµα, ενώ η μεγάλη του απήχηση  οδήγησε στην επόμενη έκδοση, όπου η συµµετοχή πολλών νέων συλλόγων, και η όλο και πιο πλούσια δράση παλαιότερων, κατέδειξε την ανάγκη για διετή επικαιροποίηση των συγκεκριµένων οδηγών.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει αναγνωρίσει τη μεγάλη αξία του οδηγού «Δράσεις Συλλόγων Ασθενών». Συγκεκριμένα, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων» ζήτησε και έλαβε την άδεια από το Health Daily να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο του οδηγού στο διδακτικό υλικό του εν λόγω Προγράμματος