Πρωτοποριακή μέθοδος Δυναμικής Ενδοσυνδεσμικής Σταθεροποίησης (DIS) –LIGAMYS για τη ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου εφαρμόζεται στο Ιατρικό Π. Φαλήρου από τον κ. Γιώργο – Γρηγόρη Σ. Καραχάλιο, Χειρουργό Ορθοπαιδικό – Ειδικό Αθλητίατρο, Διευθυντή Β’ Ορθοπαιδικής – Αθλητιατρικής Κλινικής και την ομάδα του.

H μέθοδος αυτή είναι μία καινοτόμα τεχνική, κατά την οποία, μετά από ρήξη προσθίου χιαστού, διατηρείται ο ίδιος ο φυσικός σύνδεσμος, χωρίς να αντικαθιστάται με μόσχευμα. Η συγκεκριμένη τεχνική εφαρμόζεται σε πρόσφατη ρήξη,  όπου “συρράπτονται“ τα ράκη του συνδέσμου και τοποθετείται ένας ειδικός μηχανισμός στην κνήμη. Έτσι, προσφέρεται το κατάλληλο μηχανικό και βιολογικό περιβάλλον ώστε να επουλωθεί ο κομμένος πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος, επιτυγχάνοντας διατήρηση της αίσθησης ισορροπίας του γόνατος και ταχύτερη και πληρέστερη λειτουργική αποκατάσταση. Η DIS – LIGAMYS  έχει δοκιμασθεί και εφαρμόζεται από το 2011 αρχικά στην Ελβετία και Γερμανία, με κλινικά αποτελέσματα καλύτερα της κλασικής συνδεσμοπλαστικής.

Ο κ. Γιώργος – Γρηγόρης Σ. Καραχάλιος, Χειρουργός Ορθοπαιδικός – Ειδικός Αθλητίατρος, Διευθυντής Β’ Ορθοπαιδικής – Αθλητιατρικής Κλινικής, Ιατρικό Π. Φαλήρου, δήλωσε: «Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του LIGAMYSκαι η επίσημη πλέον αναγνώριση του Ιατρικού Π. Φαλήρου και της ομάδας μας, ως ένα από τα πιστοποιημένα χειρουργικά κέντρα στον κόσμο και μοναδικό στην Ελλάδα,  συμπίπτει με τη συμπλήρωση ενός περίπου έτους από τις πρώτες επεμβάσεις στην Ελλάδα, όπου στον τακτικό επανέλεγχό τους φάνηκε κλινική και απεικονιστική (στη μαγνητική τομογραφία) επούλωση του συνδέσμου».