Σε συνέχεια της από 11 Μαρτίου 2024 επιστολής του ΠΙΣ, αναφορικά με τις εργασίες της Ολομέλειας των Προέδρων, που έλαβαν χώρα στην Βέροια στις 09.03.2024 και την εκπεφρασμένη άποψη ότι η Ολομέλεια των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων θεωρεί πως το άρθρο 34 παρ. 2 του Νέου Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υγείας κινείται σε απολύτως θετική κατεύθυνση και επιλύει σοβαρά προβλήματα και στρεβλώσεις.

Οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι στην εν λόγω συνάντηση δεν παρέστη εκπρόσωπος του ΙΣΑ, αλλά ούτε και πολλών άλλων Ιατρικών Συλλόγων, ως εκ τούτου δεν δύναται να γίνεται λόγος για απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας.

Θα θέλαμε επίσης να ενημερωθούμε ποιοι εκ των Προέδρων των Ιατρικών Συλλογών ψήφισαν υπέρ του συγκεκριμένου άρθρου.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ανωτέρω ανακοινώσεις συνιστούν αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ.

 

 

 

 

 

#########