Η Pfizer Hellas, ανταποκρινόμενη σε αίτημα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.), προσέφερε χορηγία συνολικού ύψους 7.000  ευρώ, για την προμήθεια διασωστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού Α’ Βοηθειών. Ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί ειδικότερα στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιεί η Ε.Ο.Δ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και συγκεκριμένα στη Λέσβο, στη Σάμο και στην Κω.

 

Η χορηγία της Pfizer Hellas αφορά στην αγορά κιαλιών θερμικής απεικόνισης καθώς και την προμήθεια υλικών για τη διαμόρφωση τεσσάρων πλήρως εξοπλισμένων φαρμακείων (φιάλες οξυγόνου, αυχενικοί κηδεμόνες, θερμόμετρα και πιεσόμετρα, στοματοφαρρυγγικοί και ρινοφαρρυγγικοί αγωγοί, αναλώσιμα Α’ Βοηθειών κ.ά.).

 

Ο κ. Νίκος Χατζηνικολάου, επικεφαλής του Τμήματος Ογκολογίας της Pfizer Hellas και υπεύθυνος του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας, ανέφερε σχετικά:

 

«Η Pfizer Hellas, μια εταιρεία που λειτουργεί με επίκεντρο τον άνθρωπο, δεν θα μπορούσε να μένει αδρανής απέναντι στο δράμα των χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα μας. Όσο υπάρχουν γύρω μας άνθρωποι που κινδυνεύουν ή στερούνται τα βασικά της επιβίωσης, εμείς θα θεωρούμε καθήκον μας να συμβάλουμε στην προστασία και στην ανακούφισή τους. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ήδη συνεργαστεί με αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και της Κοινωνίας των Πολιτών. Είναι χαρά μας να συνεχίζουμε τις δράσεις μας στηρίζοντας το έργο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και των εθελοντών της, που δίνουν καθημερινά νόημα στις έννοιες της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης.»

 

Η δωρεά της Pfizer Hellas συμβάλει στην υλοποίηση του προγράμματος «ΑΙΓΕΑΣ» που έχει θέσει σε εφαρμογή η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, με στόχο την ενίσχυση των δυνάμεων και του εξοπλισμού των παραρτημάτων της, που βρίσκονται στη Λέσβο, στη Σάμο και στην Κω.

 

Η προστασία των προσφύγων και ιδιαίτερα των παιδιών και των ευαίσθητων ομάδων αποτελεί προτεραιότητα για την Pfizer Hellas, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.  Τον Οκτώβριο του 2015 η εταιρεία  προχώρησε στη δωρεά 8.300 φαρμάκων στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), για την κάλυψη των αναγκών πρωτοβάθμιας φροντίδας των προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στη χώρα.

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Pfizer έχει προσφέρει δωρεές συνολικού ύψους άνω των 200.000 δολαρίων σε διεθνείς φιλανθρωπικούς οργανισμούς, όπως η οργάνωση “Save the Children” και η Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης, που δραστηριοποιούνται σε χώρες οι οποίες δέχονται αυξημένο όγκο προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών.

#########