Aπό την έναρξη της συνεργασίας της Bayer με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αιμορροφιλίας (WFH) τον Μάιο του 2019, 34 χώρες χαμηλού εισοδήματος επωφελούνται ήδη από την δωρεά ανασυνδυασμένου παράγοντα VIII. Με αυτή τη δράση, η Bayer θέλει να τονίσει την συνέχιση της προσφοράς σκευασμάτων που βελτιώνουν  τη ζωή των ασθενών σε χώρες χαμηλού εισοδήματος και να ανανεώσει τη δέσμευσή της για κατάρτιση και εκπαίδευση καθώς και υποστήριξη της πρόσβασης των ασθενών στη θεραπεία σε χώρες χαμηλού εισοδήματος.

 Κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως συνόδου κορυφής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αιμορροφιλίας (WFH), η Bayer ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να συνεισφέρει στο Πρόγραμμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας της WFH, με επιπλέον 50 εκατομμύρια μονάδες θεραπείας, στοχεύοντας στη βελτίωση της πρόσβασης σε θεραπεία και στη φροντίδα και θεραπεία ατόμων με κληρονομικές αιμορραγικές διαταραχές σε χώρες χαμηλού εισοδήματος. Το όραμα της Bayer «Υγεία και Τροφή για όλους» ευθυγραμμίζεται στενά με τους στόχους του προγράμματος ανθρωπιστικής βοήθειας του WFH. Μαζί, μπορούν να σημειώσουν πρόοδο προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), ενισχύοντας την πρόσβαση σε θεραπεία και τη βελτίωση της υγείας των  ασθενών με αιμορροφιλία. Κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας κρίσης στην υγεία λόγω της νόσου COVID-19 και τα προβλήματα που προέκυψαν στη διεθνή μεταφορά αγαθών, η Bayer και ο WFH εργάζονται σκληρά για να διατηρήσουν την ομαλή τροφοδότηση φαρμάκων που αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων και να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο στη φροντίδα των ασθενών.

 

Από την έναρξη της συνεργασίας τον Μάιο του 2019, το Πρόγραμμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας του WFH έχει παραδώσει προϊόντα της Bayer σε 34 χώρες όπου η πρόσβαση στη θεραπεία είναι περιορισμένη. Η Bayer είναι ένας από τους κύριους συντελεστές του Προγράμματος και ως μέρος της μακροπρόθεσμης συνεργασίας έχει δεσμευτεί να παραδώσει συνολικά 100 εκατομμύρια μονάδες το 2019 και το 2020, ωφελώντας έως και 5.000 άτομα που ζουν με αιμορροφιλία Α ανά έτος.

 

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι θα συνεισφέρουμε ακόμα 50 εκατομμύρια μονάδες στο πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας του WFH για το 2020, καθώς η τρέχουσα κατάσταση με την πανδημία COVID-19 δείχνει σαφώς ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν εάν ενεργήσουμε με αλληλεγγύη», δήλωσε ο Dr. Michael Devoy επικεφαλής του τμήματος Ιατρικών Υποθέσεων & Φαρμακοεπαγρύπνησης του Τομέα Φαρμάκων της Bayer AG και Ιατρικός Διευθυντής της Bayer AG. «Από την έναρξη της συνεργασίας το 2019, έχουμε ήδη δει τον απτό θετικό αντίκτυπο που είχαν οι συνεισφορές της Bayer, ωφελώντας τους ανθρώπους σε 34 χώρες. Τις τελευταίες εβδομάδες, έχει αναδειχθεί παγκοσμίως η σημασία της παροχής αγαθών και υπηρεσιών υγείας. Η Bayer δεσμεύεται πλήρως να υποστηρίξει την κοινότητα των ατόμων με αιμορροφιλία, όχι μόνο με την  έρευνα και την ανάπτυξη θεραπειών επόμενης γενιάς, αλλά και με την εξασφάλιση πρόσβασης σε θεραπεία για τα άτομα που έχουν ανάγκη».

 

«Η έλλειψη πρόσβασης σε θεραπεία για τους ασθενείς που ζουν σε χώρες χαμηλού εισοδήματος είναι μια επείγουσα και σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία. Το Πρόγραμμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας της WFH στοχεύει να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση», δήλωσε ο Dr.Assad Haffar, Διευθυντής Ιατρικής και Ανθρωπιστικής Βοήθειας στο WFH. «Τώρα, περισσότερο από ποτέ, καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει μια παγκόσμια πρόκληση για την υγεία, όπως η νόσος COVID-19, με τις χώρες χαμηλού εισοδήματος να πλήττονται σκληρά, είναι κρίσιμο να διατηρούμε προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας όπως το συγκεκριμένο, παρέχοντας στους ανθρώπους που ζουν με αιμορροφιλία ελπίδα για καλύτερη ποιότητα ζωής».

 

Η συμβολή της Bayer στο Πρόγραμμα περιλαμβάνει την παροχή πλήρους χαρτοφυλακίου ανασυνδυασμένων θεραπειών FVIII, που θα μπορούσαν να ωφελήσουν άτομα σε περισσότερες από 60 χώρες όπου η πρόσβαση στη θεραπεία είναι περιορισμένη. Για να διασφαλιστεί ότι το Πρόγραμμα έχει βιώσιμο αντίκτυπο στις κοινότητες, η Bayer υποστηρίζει επίσης την κατάρτιση και την εκπαίδευση των επαγγελματιών  υγείας σχετικά με την ακριβή και ασφαλή χορήγηση θεραπειών για οξείες αιμορραγίες, προφύλαξη, χειρουργικές επεμβάσεις και αντιμετώπιση ανασταλτών. Με την υποστήριξη της Bayer, το πρόγραμμα επιτρέπει τη συμμετοχή παιδιών σε θεραπεία προφύλαξης που αποτρέπει αιμορραγίες και επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν.

Το Πρόγραμμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας του οργανισμού WFH βελτιώνει την πρόσβαση στη θεραπεία και τη φροντίδα, παρέχοντας την απαραίτητη υποστήριξη σε άτομα με κληρονομικές αιμορραγικές διαταραχές στις αναπτυσσόμενες χώρες. Παρέχοντας στους ασθενείς μια πιο προβλέψιμη και βιώσιμη ροή δωρεών ανθρωπιστικής βοήθειας, το Πρόγραμμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας του WFH επιτρέπει στους ασθενείς να λαμβάνουν συνεπή και αξιόπιστη πρόσβαση σε θεραπεία και περίθαλψη. Κανένα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τη γενναιόδωρη υποστήριξη των εταιρειών Sanofi Genzyme και Sobi, ως ιδρυτικών οραματιστών συντελεστών, της  Bayer, ως οραματιστής συντελεστής, των Grifols και Roche  με ηγετική συμμετοχή, και την συμμετοχή της CSL Behring. Οι WFH και WFH USA συνεργάζονται για τη διαχείριση και τον έλεγχο του προγράμματος ανθρωπιστικής βοήθειας του WFH.

Η Bayer δεσμεύεται να βοηθά τους ανθρώπους με αιμορροφιλία να ευημερούν. Κατανοούμε σε βάθος τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και προσδοκίες των ανθρώπων με αιμορροφιλία, μέσα από την 30χρονη συνεργασία με την κοινότητα αιμορροφιλίας. Η θεραπεία αντικατάστασης FVIII είναι το πρότυπο της φροντίδας για την αντιμετώπιση ή την πρόληψη της αιμορραγίας. Το χαρτοφυλάκιο των θεραπειών FVIII της Bayer προσφέρει στα άτομα με αιμορροφιλία Α μια θεραπεία που ταιριάζει στις προσωπικές τους ανάγκες και τον τρόπο ζωής, για κάθε ηλικία. Συνεργαζόμαστε με ερευνητές, επαγγελματίες υγείας και ομάδες ασθενών για να οικοδομήσουμε μια ισχυρή κοινότητα και να βοηθήσουμε τα άτομα με αιμορροφιλία να ζήσουν μία καλή ζωή. Η Bayer είναι επικεντρωμένη στην έρευνα αιχμής και επενδύει στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς θεραπειών και λύσεων για να βοηθήσει τα άτομα με αιμορροφιλία να ζήσουν ακόμη καλύτερα στο μέλλον.

 

#########