Γρηγόριος Χ. Νακόπουλος

Αγγειοχειρουργός

2001 – PRESENT

Thorek Memorial Hospital, Chicago
Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής
Λαπαροσκοπικές, Ενδοαγγειακές, Ενδοσκοπικές
Πρόεδρος Επιτροπής Εκπαίδευσης & Αντιπρόεδρος τμήματος Ειδικοτήτων σε συνεργασία με το MIDWESTERN UNIVERSITY  
Swedish Covenant Hospital Chicago, Chief Surgeon
Λαπαροσκοπικές, Ενδοαγγειακές, Ενδοσκοπικές & Ρομποτικές Επεμβάσεις
St. James Olympia Fields Hospital & Health Centre Chicago
Λαπαροσκοπικές, Ενδοαγγειακές, & Ενδοσκοπικές & Ρομποτικές Επεμβάσεις                    
Lincoln Park Hospital Chicago  
Λαπαροσκοπικές, Ενδοαγγειακές,  Ενδοσκοπικές & Ρομποτικές Επεμβάσεις

#########