Αρχική Συνέδρια - Ημερίδες - Εκδηλώσεις 30 Μαρτίου 2019 : Ημερίδα Πυρηνικής Καρδιολογίας

30 Μαρτίου 2019 : Ημερίδα Πυρηνικής Καρδιολογίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διοργανώθηκε σήμερα 30 Μαρτίου 2019 στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Golden Age  ημερίδα Πυρηνικής Καρδιολογίας με υπεύθυνη του Επιστημονικού προγράμματος την κυρία Κουτελού  Μαρία Πυρηνικό Ιατρό , Διευθύντρια  Πυρηνικής Ιατρικής του  και την ευγενική χορηγία  για την οργάνωση της GE Healthcare.

Συμμετείχε μεγάλος αριθμός  Πυρηνικών ιατρών, Καρδιολόγων και άλλων Επιστημών Υγείας.

Διακεκριμένοι αντήλλαξαν απόψεις και προβληματισμούς  για την διαχείριση του καρδιαγγειακού ασθενούς, τονίστηκε η ανάγκη εφαρμογής κριτηρίων καταλληλότητας για κάθε απεικονιστική εξέταση ανάλογα με την κλινική ένδειξη.

Αναπτύχθηκαν  θέματα  ακτινοπροστασίας, συζητήθηκαν κλινικά θέματα και παρουσιάστηκαν

Παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις στον χώρο της Πυρηνικής Καρδιολογίας τόσο για τις  γ- κάμερες νέες τεχνολογίας, νέων λογισμικών προγραμμάτων, πολύ και εξέλιξης της Ποζιτρονιακής Απεικόνισης (PET)  καθώς και για την δοκιμασία κόπωσης.

Τονίστηκε η ανάγκη στενής συνεργασίας του πυρηνικού ιατρού με τον καρδιολόγο και όλων των συνεργατών των επί μέρους τμημάτων( ακτινοφυσικών,  τεχνολόγων και νοσηλευτών).

Οι σύνεδροι κατέληξαν ότι στο επίκεντρο είναι ο και  στόχος όλων είναι η όσον το δυνατόν  καλύτερη διαχείριση του  και όλοι πρέπει να διακατέχονται από πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.