Σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Απριλίου, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, παρουσιάστηκαν οι νέες θεραπευτικές εξελίξεις στον τομέα της οφθαλμολογίας όσον αφορά στις παθήσεις της Ωχράς Κηλίδας. Την ενημέρωση πραγματοποίησαν οι: Ιωάννης Δατσέρης, χειρουργός οφθαλμίατρος, Αντιπρόεδρος εταιρείας υαλοειδούς – αμφιβληστροειδούς και Αναστάσιος Κουρής, χειρουργός οφθαλμίατρος, Διευθυντής Οφθαλμολογικής κλινικής ΠΓΝΑ “Γ. Γεννηματάς”

.

 

 

Το Διαβητικό Οίδημα της Ωχράς Κηλίδας είναι μια από τις λιγότερο γνωστές, αλλά πιο σοβαρές επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη. Εμφανίζεται συνήθως σε ασθενείς που πάσχουν πολλά χρόνια από σακχαρώδη διαβήτη και αν δεν αντιμετωπισθεί θεραπευτικά έγκαιρα, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή και μόνιμη απώλεια όρασης. Στον δυτικό κόσμο μάλιστα αποτελεί την κύρια αιτία τύφλωσης ενηλίκων.

 

Οι έως τώρα θεραπείες αδυνατούσαν να παρέχουν βελτίωση της όρασης, παρέχοντας απλά σταθεροποίηση στους περισσότερους ασθενείς. Ωστόσο, τα δεδομένα φαίνεται να αλλάζουν. Ήδη από τον Ιανουάριο του 2011, το Lucentis (ranibizumab), ένας βιολογικός παράγοντας ικανός να παρέχει βελτίωση στην όραση, πήρε έγκριση από τον ΕΜΑ για το διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας. Από τις κλινικές μελέτες αποδεικνύεται ότι πάνω από 2 στους 3 ασθενείς με διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας που έλαβαν Lucentis παρουσίασαν θεαματική βελτίωση της όρασης τους, ενώ συνολικά το 90% των ασθενών παρουσίασε έστω και κάποιου βαθμού βελτίωση. Το Lucentis αποτελεί τη μόνη εγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή του διαβητικού οιδήματος της ωχράς κηλίδας.

 

Το Lucentis εγκρίθηκε αρχικά το 2007 για την ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας (ΗΕΩ) υγρού τύπου, την κυριότερη αιτία τύφλωσης ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών.  Στην εκφύλιση ωχράς κηλίδας καταστρέφεται η πιο ζωτική περιοχή του αμφιβληστροειδή χιτώνα του οφθαλμού (ωχρά κηλίδα), που είναι υπεύθυνη για την όραση με ακρίβεια.

Το Lucentis (ranibizumab) είναι και παραμένει η πρώτη και η μόνη εγκεκριμένη θεραπεία που διατηρεί ή βελτιώνει την όραση στο > 90% των ασθενών με υγρή ΗΕΩ. Η αποτελεσματικότητα συνδυάζεται με ένα τεκμηριωμένο προφίλ ασφάλειας με πάνω από 7.500 ασθενείς σε κλινικές μελέτες και μεγάλη κλινική εμπειρία που υπερβαίνει τα 4 έτη.

 

Τα ενθαρρυντικά νέα για της παθήσεις της ωχράς κηλίδας όμως δε σταματούν εδώ.  Ήδη από τις 18 Μαρτίου, ο ΕΜΑ έδωσε θετική γνωμοδότηση για την χρήση του Lucentis στο Οίδημα οφειλόμενο σε Θρόμβωση Φλέβας Αμφιβληστροειδούς. Η  θρόμβωση φλέβας αμφιβληστροειδούς είναι ένα άλυτο πρόβλημα, καθώς αποτελεί την τρίτη πιο συχνή αιτία μόνιμης απώλειας όρασης στους ενήλικες στο δυτικό κόσμο. Από τις κλινικές μελέτες αποδεικνύεται ότι το Lucentis παρουσιάζει το ίδιο υψηλό προφίλ αποτελεσματικότητας με >70% των ασθενών να παρουσιάζουν θεαματική βελτίωση της όρασης τους.

Το Lucentis αποτελεί την πιο επαναστατική θεραπευτική προσέγγιση των παθήσεων της ωχράς κηλίδας, η οποία αποκαθιστά την όραση και  βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών με παθήσεις της ωχράς κηλίδας.

 

 

Θεραπευτικές ενδείξεις Lucentis:

ð   Το Lucentis αρχικά εγκρίθηκε το 2007 για την ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας υγρής μορφής (ΗΕΩ). Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα το Lucentis έχει εγκριθεί σε περισσότερες από 85 χώρες για τη θεραπεία της ΗΕΩ.

 

ð    Επίσης αποτελεί την πρώτη και μόνη εγκεκριμένη φαρμακευτική θεραπεία για τη βελτίωση της όρασης και της ποιότητας ζωής σε ασθενείς  με προβλήματα όρασης που οφείλονται στο Διαβητικό Οίδημα Ωχράς (ΔΟΩ), το οποίο αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες τύφλωσης του πληθυσμού εργασιακής ηλικίας στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες.

 

ð   Aπό τις 18 Μαρτίου o ΕΜΑ έδωσε θετική γνωμοδότηση για την χρήση του Lucentis στο οίδημα οφειλόμενο σε θρόμβωση φλέβας αμφιβληστροειδούς. Η  θρόμβωση φλέβας αμφιβληστροειδούς είναι ένα άλυτο πρόβλημα, καθώς αποτελεί την τρίτη πιο συχνή αιτία μόνιμης απώλειας όρασης στους ενήλικες στο δυτικό κόσμο.

#########