Νέα δεδομένα της μελέτης Φάσης ΙΙΙ BOLERO-2 καταδεικνύουν ότι το everolimus (Afinitor®) σε συνδυασμό με εξεμεστάνη, μιας ορμονοθεραπείας, παρατείνει τα διάστημα επιβίωσης  χωρίς εξέλιξη της νόσου σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού προχωρημένου σταδίου. Τα αποτελέσματα της μελέτης, τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα πρόσθετο διάστημα παρακολούθησης 5 μηνών από την προηγούμενη ανακοίνωση, παρουσιάστηκαν στις 8 Δεκεμβρίου 2011 στο Διεθνές Συνέδριο για τον Καρκίνο του Μαστού στο Σαν Αντόνιο (San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS). Παράλληλα, τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης, που είχαν παρουσιαστεί στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ογκολογίας 2011 (European Multidisciplinary Cancer Congress, EMCC), δημοσιεύτηκαν στο ιατρικό περιοδικό New England Journal of Medicine (NEJM).

 

 

«Αυτά τα πιο μακροπρόθεσμα δεδομένα υποστηρίζουν περαιτέρω τα οφέλη από την προσθήκη του everolimus στην ορμονοθεραπεία σε ασθενείς οι οποίες παρουσίασαν εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή έπειτα από αρχική ορμονοθεραπεία. Αποτελούν μία σημαντική αλλαγή του τοπίου στη διαχείριση του ER+HER2- καρκίνου του μαστού,» δήλωσε ο Δρ. Gabriel Hortobagyi, Διευθυντής του Τμήματος Καρκίνου του Μαστού στο MD Anderson Cancer Center του Πανεπιστημίου του Τέξας και κύριος ερευνητής της μελέτης. «Το everolimus αποτελεί την πρώτη θεραπεία που ενισχύει την αποτελεσματικότητα της ορμονοθεραπείας σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών, όπου υπάρχει σημαντικό θεραπευτικό κενό.»

 

Τα δεδομένα από τη μελέτη BOLERO-2 που παρουσιάστηκαν στο SABCS κατέδειξαν ότι το everolimus, σε συνδυασμό με ορμονοθεραπεία, υπερδιπλασίασε το προσδόκιμο επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) σε 7,4 μήνες έναντι 3,2 μηνών με ορμονοθεραπεία μόνο (p<1×10-16), κατόπιν αξιολόγησης από τους ερευνητές. Μετά από δώδεκα μήνες, εκτιμάται ότι οι ασθενείς χωρίς εξέλιξη της νόσου θα ανέρχονται σε 31% για τη συνδυαστική θεραπεία με everolimus και σε 10% για τη μονοθεραπεία με εξεμεστάνη. Μια πρόσθετη ανάλυση από ανεξάρτητη κεντρική επιτροπή ακτινολογικής αξιολόγησης έδειξε ότι το everolimus παρέτεινε το χρόνο χωρίς εξέλιξη της νόσου σε 11,0 μήνες έναντι 4,1 μηνών ( p<1×10-16).

 

Τα ποσοστά ανταπόκρισης και κλινικού οφέλους (ασθενείς με πλήρη ανταπόκριση, μερική ανταπόκριση ή σταθερή νόσο για διάστημα άνω των έξι μηνών) ήταν υψηλότερα για τη συνδυαστική θεραπεία (12,0% έναντι 1,3% και 50,5% έναντι 25,5% αντίστοιχα, p<0.0001). Τα αποτελέσματα με το everolimus ήταν θετικά, ανεξάρτητα από την παρουσία νόσου σε άλλα όργανα, τη πρότερη χρήση χημειοθεραπείας ή του αριθμού προηγούμενων θεραπειών. Επιπλέον, ασθενείς με μεταστάσεις μόνο στα οστά, ωφελήθηκαν από το συνδυασμό. Αυτά τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν ένα πρόσθετο διάστημα παρακολούθησης 5 μηνών (μέσο διάστημα παρακολούθησης 17,5 μηνών) και λειτουργούν υποστηρικτικά ως προς τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν προηγουμένως.

 

«Παρά τη σημαντική πρόοδο στη θεραπεία γυναικών με καρκίνο του μαστού, για  περισσότερα από 15 χρόνια, δεν έχουν σημειωθεί νέες εξελίξεις στη θεραπεία γυναικών με ER+HER2- καρκίνο του μαστού προχωρημένου σταδίου,» δήλωσε ο Hervé Hoppenot, Πρόεδρος της Novartis Oncology. «Τα αποτελέσματα της μελέτης BOLERO-2 είναι τα πρώτα που δείχνουν ότι το everolimus, σε συνδυασμό με ορμονοθεραπεία, επέτρεψε σε γυναίκες με αυτόν τον τύπο καρκίνου του μαστού να ζήσουν για σημαντικά μεγαλύτερο διάστημα χωρίς εξέλιξη της νόσου».

 

Τα αρχικά αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν παράλληλα στο ιατρικό περιοδικό NEJM κατέδειξαν ότι, σε μια προσχεδιασμένη ενδιάμεση ανάλυση, η μελέτη BOLERO-2 πέτυχε τον πρωτεύον καταληκτικό σημείο που ήταν η επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου. Έδειξαν ότι η θεραπεία με everolimus σε συνδυασμό με ορμονοθεραπεία παρέτεινε την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου σε 6,9 μήνες σε σύγκριση με τους 2,8 μήνες με ορμονοθεραπεία μόνο (p<0.001), σύμφωνα με την αξιολόγηση των ερευνητών. Η πρόσθετη ανάλυση από ανεξάρτητη κεντρική επιτροπή ακτινολογικής αξιολόγησης έδειξε ότι το everolimus παρέτεινε τη διάρκεια ζωής χωρίς εξέλιξη της νόσου σε 10,6 μήνες έναντι 4,1 μηνών (p<0.001).

 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν συνάδουν με αυτές που έχουν αναφερθεί για το everolimus σε προηγούμενες μελέτες. Στις πιο συνηθισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμού 3 ή 4 περιλαμβάνονται: στοματίτιδα (8% vs. 1%), αναιμία (7% vs. 1%), υπεργλυκαιμία (5% vs. <1%), δύσπνοια (4% vs. 1%), κόπωση (4% vs. 1%) και πνευμονία (3% vs. 0%) για τη συνδυαστική θεραπεία και τη μονοθεραπεία με εξεμεστάνη, αντίστοιχα. Συνολικά 137 ασθενείς έχουν καταλήξει, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί σε 17,2% των ασθενών σε θεραπεία με το συνδυασμό και σε 22,7% των ασθενών σε μονοθεραπεία.

 

Η ορμονοθεραπεία παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας γυναικών με καρκίνο του μαστού προχωρημένου σταδίου, ωστόσο, σχεδόν όλοι οι ασθενείς που τελικά ανταποκρίνονται στη θεραπεία αναπτύσσουν αντίσταση. Το everolimus στοχεύει το μονοπάτι της mTOR στα καρκινικά κύτταρα. Η mTOR είναι μια πρωτεΐνη, η οποία δρα ως σημαντικός ρυθμιστής της κυτταρικής διαίρεσης του όγκου, της ανάπτυξης των αιμοφόρων αγγείων και του κυτταρικού μεταβολισμού. Στο καρκίνο του μαστού, η αντίσταση στην ορμονοθεραπεία σχετίζεται με την υπερδιέγερση του μονοπατιού της mTOR.

 

Κάθε χρόνο, περίπου 220.000 γυναίκες παγκοσμίως διαγιγνώσκονται με ER+HER2- καρκίνο του μαστού προχωρημένου σταδίου. Η αποτελεσματικότητα του everolimus ερευνάται επίσης για τη θεραπεία ασθενών με HER2+ καρκίνο του μαστού προχωρημένου σταδίου.

 

H υποβολή του σχετικού φακέλου στις αρμόδιες Αρχές προς έγκριση αναμένεται έως το τέλος του 2011.

Σχετικά με τη μελέτη BOLERO-2

Η BOLERO-2 (Breast cancer trials of OraL EveROlimus-2) είναι μια τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο (placebo), πολυκεντρική μελέτη Φάσης ΙΙΙ που εξετάζει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με everolimus σε συνδυασμό με εξεμεστάνη έναντι της μονοθεραπείας με εξεμεστάνη σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ER+HER2- καρκίνο του μαστού προχωρημένου σταδίου οι οποίες παρουσίασαν υποτροπή ή εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή έπειτα από προηγούμενη θεραπεία με τις ορμονοθεραπείες λετροζόλη ή αναστροζόλη. Η μελέτη διενεργήθηκε σε 189 κέντρα παγκοσμίως, σε 24 χώρες και με τη συμμετοχή 724 ασθενών. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν ο χρόνος χωρίς εξέλιξη της νόσου, βάσει ακτινολογικής αξιολόγησης από τον ερευνητή.

 

Σχετικά με το everolimus

Το everolimus έχει εγκριθεί ως Afinitor® σε περισσότερες από 80 χώρες, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θεραπεία του νεφροκυτταρικού καρκίνου (RCC) προχωρημένου σταδίου κατόπιν επιδείνωσης κατά τη διάρκεια ή έπειτα από τη λήψη στοχευμένης θεραπείας κατά του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF), ενώ στις ΗΠΑ και την ΕΕ έχει εγκριθεί επίσης για τη θεραπεία παγκρεατικών νευροενδοκρινών όγκων (pNET) προχωρημένου σταδίου.

Βιβλιογραφικές παραπομπές

 

  1. Hortobagyi GN. Everolimus for postmenopausal women with advanced breast cancer: Updated results of the BOLERO-2 phase III trial. 2011 San Antonio Breast Cancer Symposium. Updated late breaking abstract No. S3-7. December 7, 2011.
  2. Baselga, J. et al. Improved Clinical Outcome With the mTOR Inhibitor Everolimus for Postmenopausal Women With Hormone Receptor–Positive Advanced Breast Cancer. New Eng J Med. Published online December 7, 2011.
  3. Hortobagyi GN. Everolimus for postmenopausal women with advanced breast cancer: Updated results of the BOLERO-2 phase III trial. 2011 San Antonio Breast Cancer Symposium. Presentation of late-breaking abstract No. S3-7. December 8, 2011.
  4. Motzer, et. al. Phase 3 Trial of Everolimus for Metastatic Renal Cell Carcinoma. Cancer 2010 Sep; 116(18):4256-4265.
  5. Buckley N. et al. Decision Resources: Breast Cancer. March 2011.
  6. World Cancer Report. International Agency for Research on Cancer. Available at http://globocan.iarc.fr/factsheets/populations/factsheet.asp?uno=900. Accessed September 2011.
  7. Everolimus in Combination With Trastuzumab and Paclitaxel in the Treatment of HER2 Positive Locally Advanced or Metastatic Breast Cancer (BOLERO-1). Available at: http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00876395?term=bolero-1&rank=1. Accessed November 2011.
  8. Daily Everolimus in Combination With Trastuzumab and Vinorelbine in HER2/Neu Positive Women With   Locally Advanced or Metastatic Breast Cancer (BOLERO-3). Available at: http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01007942?term=BOLERO-3&rank=1. Accessed November 2011.
#########