Στη σημερινή (τεχνική) συνάντηση του ΥΥΚΑ με εκπροσώπους της τρόικας, υπό το συντονισμό του Γενικού Γραμματέα ΥΥΚΑ κ. Ν. Πολύζου, και την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, της ΕΠΥ και άλλων στελεχών, συζητήθηκαν τα κάτωθι:

1. Εκσυγχρονισμός συστήματος υγείας
• Όλα τα νοσοκομεία διαθέτουν και λειτουργούν πληροφοριακά συστήματα (ERPs), ενώ προχωρούμε και στην εφαρμογή τήρησης του ιατρικού φακέλου για τον οποίον το ½ των νοσοκομείων έχουν ήδη μηχανογραφημένες εφαρμογές και τα βασικά έντυπα.
• Ολοκληρώνονται έως τον Ιανουάριο του 2012 όλοι οι κεντρικοί διαγωνισμοί και όλες οι κεντρικές ηλεκτρονικές προμήθειες, καθώς και το πρόγραμμα προμηθειών της προηγούμενης χρονιάς από τα νοσοκομεία. Από τον Ιανουάριο 2012 τα stocks υλικών και φαρμάκων θα παρακολουθούνται ανά κλινικό τμήμα και ανά γιατρό, με το νέο πρόγραμμα προμηθειών.

• Ολοκληρώνονται εντός του 2011 οι νέοι οργανισμοί για τα 82 κύρια νοσοκομεία του ΕΣΥ, καθώς και η κοινή διοίκηση σε θέματα εσωτερικού ελέγχου (ορισμός επιτροπών και ελεγκτών σε όλα τα νοσοκομεία), προμηθειών, πληροφοριακών συστημάτων, κ.λπ.
• Αξιολογείται κάθε μήνα η λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ, μέσω του ΕΣΥ.net, το οποίο από τον Ιανουάριο του 2012 βελτιώνεται.
• Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής σε όλα τα νοσοκομεία και από τον Ιανουάριο 2012 τίθεται σε εφαρμογή η αναλυτική λογιστική.
• Εφαρμόστηκαν τα ΚΕΝ, τα οποία βελτιώνονται εντός του 2011, και με βάση αυτά, οι τιμολογήσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών των νοσοκομείων του ΕΣΥ δε θα καθυστερούν πάνω από δύο μήνες.
• Προχωρά και ολοκληρώνεται στο πρώτο τρίμηνο του 2012 ο υγειονομικός χάρτης και οι εθνικοί λογαριασμοί υγείας.
• Συζητήθηκαν πορίσματα των σχετικών επιτροπών, για τις μεταρρυθμίσεις και τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, και έως το τέλος του 2011, θα καταρτιστεί το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους στο 2012.

 

2. Φαρμακευτική πολιτική
• Ολοκληρώθηκε και δημοσιεύτηκε η θετική λίστα φαρμάκων, προ 3μήνου.
• Καταργήθηκε η εισφορά 0,4% από τις πωλήσεις χονδρικής των φαρμακαποθηκών υπέρ του φαρμακευτικού συλλόγου.
• Εκδίδεται το 2011 η τελευταία αγορανομική διάταξη με μειώσεις ακριβών φαρμάκων, γενοσήμων και εκτός πατέντας.
• Δημοσιεύτηκαν από τον ΕΟΦ συνταγογραφικές οδηγίες για γιατρούς.
• Έγινε μείωση των τιμών των γενοσήμων φαρμάκων στο 65% των επωνύμων.
• Εφαρμόζεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στο 50% των γιατρών των νοσοκομείων του ΕΣΥ και στο 70% των γιατρών στα κέντρα υγείας.
• Η χρήση γενοσήμων φαρμάκων στα νοσοκομεία τον Οκτώβριο ήταν στο 25% και στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους θα πλησιάσει στο 30%.

3. Μέτρα για το πρώτο τρίμηνο του 2012
• Εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος της ανεξάρτητης επιτροπής εμπειρογνωμόνων και της επιτροπής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, που θα συμφωνηθούν με τον Υπουργό.
• Υλοποίηση διαγωνισμού από την ψηφιακή σύγκληση για τα νοσοκομεία (ΗΔΙΚΑ).
• Ολοκλήρωση από ΕΟΦ-ΕΠΥ-ΕΣΔΥ των κατευθυντήριων οδηγιών για κάθε ΚΕΝ.
• Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για το σύνολο των γιατρών του ΕΣΥ.
• Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης, μέσω των στοιχείων του ΕΣΥ.net, για την λειτουργία των νοσοκομείων στο 2011.
• Ολοκλήρωση στο 100% της μηχανοργανωμένης τήρησης του μητρώου δεσμεύσεων και της αναλυτικής λογιστικής.
• Τήρηση βάσης δεδομένων, από τον ΕΟΦ και την ΕΠΥ, με την παρακολούθηση φαρμάκων, υλικών και υπηρεσιών.
• Ξεκινά η πλήρης λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, με συμβάσεις με τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ.

Το κλίμα κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων και των συζητήσεων ήταν ιδιαίτερα καλό. Δόθηκαν προτάσεις και από τις δυο μεριές, που ανανέωσαν τη συνάντησή τους για τον Ιανουάριο του 2012.

#########