Κλίμα αβεβαιότητας δημιουργούν οι προχθεσινές ανακοινώσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για την καθιέρωση συστήματος ασφαλιστικών τιμών αναφοράς ανά θεραπευτική κατηγορία και θεσμοθέτησης επιστροφών από την φαρμακοβιομηχανία στα Ταμεία. Στη σύλληψή τους, αποτελούν σημαντικά «όπλα» ελέγχου των δαπανών και βασικό πυλώνα των προτάσεων της Π.Ε.Φ. για τη φαρμακευτική πολιτική, κινδυνεύουν όμως να εξελιχθούν σε όπλα καταστροφής της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, από την λάθος εφαρμογή τους!

 

 

Η  Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, θεωρεί ότι οι λεπτομέρειες στην εφαρμογή των προτάσεων θα είναι αυτές που θα κρίνουν την επιτυχία ή όχι του όλου εγχειρήματος και στο πλαίσιο αυτό επισημαίνονται τα εξής :

1. Οι τιμές των φαρμάκων ήδη βρίσκονται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα που αγγίζουν -και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν- τις δυνατότητες πολλών φαρμακευτικών εταιρειών που ήδη βρίσκονται σε δεινή κατάσταση και λόγω της δραματικής απομείωσης της αξίας των ομολόγων που αναγκαστικά παρέλαβαν για την αποπληρωμή των χρεών των νοσοκομείων. Θα πρέπει να αντιληφθούμε επιτέλους ότι το χαμηλό επίπεδο των τιμών εξαντλεί την αποτελεσματικότητα κάθε άλλου μέτρου φαρμακευτικής πολιτικής, διαμορφώνοντας συνθήκες εξόδου από την αγορά για πολλές εταιρείες.

2.      Η διαμόρφωση των τιμών αναφοράς με την συμπερίληψη των πρωτοτύπων και όλων των γενοσήμων φαρμάκων, διαμορφώνει εξαιρετικά χαμηλές και ασύμφορες ασφαλιστικές τιμές σε κάθε θεραπευτική κατηγορία, γεγονός που αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα στην επάρκεια της αγοράς και την πρόσβαση των ασθενών στις φαρμακευτικές θεραπείες.

3.      Η υποχρέωση για την επιπλέον καταβολή rebate (4% επί της χονδρικής τιμής) παράλληλα και ανεξάρτητα από το σύστημα των τιμών αναφοράς θα επιβαρύνει περαιτέρω τα προαναφερθέντα προβλήματα.

4.      Δυστυχώς διαπιστώνεται πως η κρατούσα αντίληψη εκ μέρους της Πολιτείας είναι ότι ο κλάδος του φαρμάκου διαθέτει ανεξάντλητους πόρους ώστε να καλυφθούν όλα τα ελλείμματα του υγειονομικού συστήματος. Η αντίληψη αυτή εκτός από λανθασμένη είναι και επικίνδυνη για τους ασθενείς θέτοντας εν αμφιβόλω τη συνέχιση των θεραπειών τους και καταστροφική για την φαρμακευτική βιομηχανία και ειδικότερα την εγχώρια.

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΦ, Θεόδωρος Κωλέτης, σημειώνει: «Σε κλίμα έντονης αβεβαιότητας αναμένουμε περαιτέρω διευκρινήσεις για μια σειρά από θέματα που αφορούν στη συνολική πολιτική του φαρμάκου, στο πλαίσιο του διαλόγου. Ο κλάδος της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας παραμένει στο πλευρό της Πολιτείας με προτάσεις και εφικτές λύσεις που εξασφαλίζουν και τη μείωση της δαπάνης και την επάρκεια της αγοράς αλλά και την επιβίωση αυτού του μοναδικού θύλακα παραγωγής προστιθέμενων αξιών, της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας».

 

Π.Ε.Φ.

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.) εκφράζει τις θέσεις των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών της χώρας, που διατηρούν περισσότερες από 20 παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα και ο κύριος όγκος παραγωγής τους αφορά σε ουσιωδώς όμοια φάρμακα (γενόσημα) με εμπορική ονομασία (branded generics) τα οποία προορίζονται για την ελληνική αγορά και εξαγωγές σε 80 χώρες στον κόσμο. Στον κλάδο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας απασχολούνται 8.500 εργαζόμενοι, πολλοί από τους οποίους είναι επιστήμονες, που ασχολούνται με την παραγωγή, τον έλεγχο, την έρευνα και την ανάπτυξη γενοσήμων ή /και νέων προϊόντων. Ταυτόχρονα, οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της Ελλάδας και εξωτερικού «τρέχουν» δεκάδες ερευνητικά προγράμματα.

#########