Στο πρόσφατο «21ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Υπέρτασης», που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας, παρευρέθησαν εξέχοντες ξένοι και Έλληνες ομιλητές, οι οποίοι συζήτησαν τα νεώτερα θεραπευτικά δεδομένα στην Υπέρταση. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν στον Υπολειπόμενο Καρδιαγγειακό Κίνδυνο και τις Νέες Τεχνικές Αξιολόγησης του, αλλά και σε ζητήματα Στεφανιαίας Νόσου. Παρουσιάστηκαν επίσης σημαντικά θέματα για την Υπέρταση σε εγκύους, σε Ηλικιωμένους και σε ασθενείς με Διαβήτη.Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην νέα προοπτική και προσέγγιση στη θεραπεία της νόσου με τριπλό συνδυασμό και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή σε σχέση με τη συμμόρφωση και παραμονή του ασθενούς στη θεραπεία.

 

Κατά τη διάρκεια της εισήγησης του Καθηγητή κου Στεργίου με θέμα: «Τριπλή Θεραπεία: Νέα θεραπεία με Καθιερωμένη Αξία ή Καθιερωμένη Θεραπεία με Νέα Αξία;», τα κύρια μηνύματα που προέκυψαν αναφορικά με τον τριπλό συνδυασμό ήταν τα ακόλουθα:

 

• Το 80% των ασθενών, σύμφωνα με τις μεγάλες μελέτες, όπως η Renaal,  χρειάζονται Τριπλή Αγωγή (ΑΥΑ, Ανταγωνιστές Ασβεστίου, Διουρητικό) για τη ρύθμιση της ΑΠ. Είναι ακόμη αποδεδειγμένο ότι πάνω από το 40% των υπερτασικών ασθενών διακόπτει την αγωγή του από το 1ο κιόλας εξάμηνο. Οι Σταθεροί Συνδυασμοί λοιπόν, παίζουν σημαντικό ρόλο στην  αύξηση της συμμόρφωσης των ασθενών και στην καλύτερη ρύθμιση τους.

 

• Στα Nice Guidelines, που τέθηκαν για συζήτηση το Φεβρουάριο 2011, προτείνεται η έναρξη με ΑΥΑ, 2ο βήμα Ανταγωνιστής Ασβεστίου και 3ο βήμα Διουρητικό.

 

Συμπερασματικά, ιδανικοί συνδυασμοί για τη ρύθμιση της ΑΠ είναι οι Διπλοί Συνδυασμοί και Τριπλοί συνδυασμοί όπως ο μοναδικός διαθέσιμος τριπλός συνδυασμός βαλσαρτάνης, αμλοδιπίνης, υδροχλωροθειαζίδης (EXFORGE HCT)

 

Ο Τριπλός συνδυασμός βοηθά στην συνεργασιμότητα ασθενών-ιατρών με αποτέλεσμα υψηλότερα ποσοστά ρύθμισης της ΑΠ.

Αναφορικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες του Τριπλού Συνδυασμού αυτές είναι ίδιες με αυτές του Διπλού, με τη σημαντική διαφορά ότι το Exforge HCT μειώνει τις πιθανότητες οιδήματος κατά 50% σε σχέση με κάθε άλλο Διπλό Συνδυασμό.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν και οι νέες καινοτόμες θεραπείες στην αντιμετώπιση της Υπέρτασης, όπως οι Αναστολείς Ρενίνης και τα εξαιρετικά οφέλη τους για τους ασθενείς. Για το θέμα αυτό διεξήχθη ειδικό «Δορυφορικό Συμπόσιο» με θέμα «Νέες Προοπτικές στην αντιμετώπιση της Υπέρτασης που βασίζεται στην Αλισκιρένη».

Στο πλαίσιο του Συμποσίου οι κύριοι ομιλητές κ. Μανώλης, Τσιούφης και Δούμας συζήτησαν για τη θεραπεία έναρξης με τη νέα κατηγορία των Αναστολέων Ρενίνης, τις διαφορές με τις υπάρχουσες θεραπείες έναρξης, το μηχανισμό δράσης και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτών στην κλινική πράξη. Σημαντικά στοιχεία επίσης παρουσιάστηκαν για την οργανοπροστασία και τα επιπλέον οφέλη που προσφέρει η Αλισκιρένη έναντι των άλλων υπαρχουσών κατηγοριών για την θεραπεία της Υπέρτασης.

#########