Έχει αποδειχθεί στο παρελθόν ότι η υπερβολική μείωση τιμών και η εφαρμογή της λίστας συνταγογραφούμενων φαρμάκων οδηγούν στην αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης, ενώ ταυτόχρονα προκαλούν προβλήματα στην αγορά με βασικότερα την καθυστέρηση της πρόσβασης των ασθενών στα φάρμακα και τις θεραπείες που τους είναι απαραίτητες. Επιπλέον, όσα φάρμακα καθίστανται ασύμφορα αποσύρονται από τη φαρμακευτική αγορά και αντικαθίστανται από νεότερα και ακριβότερα, ενώ η υπερβολική συμπίεση των τιμών των φαρμάκων θα έχει ως συνέπεια το φαινόμενο της επανεξαγωγής των με αποτέλεσμα, να προκαλούνται ελλείψεις στην αγορά.

Περισσότερα …

#########