Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τον αφελληνισμό της φαρμακευτικής αγοράς και απευθύνει έκκληση στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και στην Κυβέρνηση.Η έκδοση του νέου Δελτίου Τιμών της 30ης Ιουνίου αποτελεί ένα ακόμη «πλήγμα» για την εγχώρια παραγωγή φαρμάκων, απειλώντας πλέον μεσοπρόθεσμα την  ίδια την επιβίωσή των ελληνικών μονάδων! Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) υποστηρίζει πως και η νέα αυτή ανατιμολόγηση δεν θα πετύχει το σκοπό της μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης, αφού θα οδηγήσει στην αύξηση της έντασης της υποκατάστασης των παλιών και ασύμφορων πλέον να παραχθούν φαρμάκων από νέα και εισαγόμενα, με πολλαπλάσια τιμή

.

 

 

Επί 15 μήνες, ο κλάδος τις ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας «βλέπει» τις τιμές των προϊόντων του να μειώνονται ακόμη και κατά 40%! ως επακόλουθο της αναποτελεσματικής μεθόδου τιμολόγησης, «ακούει» εξαγγελίες για αύξηση της χρήσης των γενοσήμων και στήριξη της εγχώριας παραγωγής με αναπτυξιακά μέτρα για την  παραγωγή προστιθέμενων αξιών, χωρίς μέχρι σήμερα να  έχει υπάρξει ΟΥΤΕ ΕΝΑ μέτρο στην κατεύθυνση αυτή.

Η ΠΕΦ αντιλαμβάνεται το δυσμενές περιβάλλον της οικονομίας και αναγνωρίζει τόσο τις καλές προθέσεις, όσο και την προσπάθεια που καταβάλλεται για εξορθολογισμό και διαφάνεια από την πλευρά της πολιτείας και των υπηρεσιών, ερωτά όμως την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας:

  • Πως θα επιβιώσουν ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες όταν συσσωρευμένα επί μια πενταετία χρέη των νοσοκομείων αποπληρώνονται με ομόλογα που σήμερα αποτιμώνται στο 50% της αξίας τους και επιπλέον συσσωρεύονται νέα;
  • Πως μπορεί να υπάρξει υγιής επιχειρηματικότητα με τιμές φαρμάκων που ορίζονται κάτω από το κόστος παραγωγής και σε πολλές περιπτώσεις είναι συγκρίσιμες πλέον και με αυτές χωρών όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία;
  • Πόσες αποσύρσεις και υποκαταστάσεις φαρμάκων μπορεί να αντέξει το σύστημα υγείας πριν εκδηλωθούν σοβαρά προβλήματα, ελλείψεων  (λόγω παράλληλων εξαγωγών), υποβάθμισης της ποιότητας φαρμάκων (λόγω εισαγωγής πλαστών) και εκ νέου αύξησης της δαπάνης (λόγω υποκατάστασης);

 

Επισημαίνεται, ακόμη μία φορά, ότι ενώ το φάρμακο αναλογεί μόλις στο 20% της συνολικής υγειονομικής δαπάνης, συνεχίζει να «εισπράττει» το μεγαλύτερο βάρος της μείωσης της δαπάνης για λογαριασμό όλου του κλάδου υγείας. Μέχρι σήμερα η μόνη προσπάθεια εξοικονόμησης στον κλάδο του φαρμάκου επικεντρώνεται στη ρύθμιση των τιμών κάτω από τα όρια αντοχής της εγχώριας παραγωγής. Η μηχανοργάνωση του συστήματος, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και ο έλεγχος του δικτύου διανομής, για τον εξορθολογισμό της κατανάλωσης του φαρμάκου που είναι το πραγματικό πρόβλημα, αν και αποτελούν  εξαγγελίες στην σωστή κατεύθυνση, απέχουν δραματικά από την ουσιαστική εφαρμογή τους.

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΦ, κ. Θ.Κωλέτης, τονίζει: «Για εμάς είναι πλέον ξεκάθαρο ότι αυτή την κρίσιμη ώρα, η ύπαρξη ή όχι ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και η πλήρης ή όχι εξάρτηση της χώρας από τα εισαγόμενα φάρμακα αποτελεί πολιτική απόφαση. Θα πρέπει όλοι να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Τονίζουμε για μια ακόμη φορά ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε αδιαμαρτύρητα το ρόλο της παράπλευρης απώλειας. Είμαστε υποχρεωμένοι και στο όνομα των 8.500 χιλιάδων ελληνικών οικογενειών των εργαζομένων μας, να αγωνιστούμε στο πλαίσιο των θεσμών, με τα επιχειρήματα μας και την επίκληση των αδιάψευστων στοιχείων για την επιβίωση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, το μόνο σήμερα θύλακα παραγωγής προστιθέμενων αξιών στο σύστημα υγείας και στην εθνική οικονομία».

Π.Ε.Φ.

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.) εκφράζει τις θέσεις των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών της χώρας, που διατηρούν περισσότερες από 20 παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα και ο κύριος όγκος παραγωγής τους αφορά σε ουσιωδώς όμοια φάρμακα (γενόσημα) με εμπορική ονομασία (branded generics) τα οποία προορίζονται για την ελληνική αγορά και εξαγωγές σε 80 χώρες στον κόσμο. Στον κλάδο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας απασχολούνται 8.500 εργαζόμενοι, πολλοί από τους οποίους είναι επιστήμονες, που ασχολούνται με την παραγωγή, τον έλεγχο, την έρευνα και την ανάπτυξη γενοσήμων ή /και νέων προϊόντων. Ταυτόχρονα, οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της Ελλάδας και εξωτερικού «τρέχουν» δεκάδες ερευνητικά προγράμματα.

#########