Από την πρώτη ημέρα της μεταφοράς των μεταναστών στο μέγαρο «Υπατία» ,το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενδιαφέρθηκε με έμπρακτο τρόπο για τα προβλήματα υγείας των συνωστισμένων στο κτήριο αυτό ανθρώπων. Μετά την πάροδο πολλών ημερών απεργίας πείνας, ο κίνδυνος για προβλήματα υγείας των μεταναστών μετατράπηκε σε κίνδυνο για την ίδια τη ζωή τους.

Από την Παρασκευή 4/3/2011 και κάθε μέρα, ομάδες έμπειρων ιατρών από εφημερεύοντα νοσοκομεία του ΕΣΥ της 1ης υγειονομικής περιφέρειας, επισκέπτονται το υπό κατάληψη κτήριο και συντάσσουν εκθέσεις με τις διαπιστώσεις και τις επιστημονικές τους προτάσεις. Έως σήμερα 15 γιατροί, από διαφορετικά νοσοκομεία του ΕΣΥ που εφημέρευαν, διαπίστωσαν τα ίδια ακριβώς πράγματα : α. την αδυναμία να γίνει εξατομικευμένη εξέταση, καθώς και οι απαραίτητες παρακλινικές εξετάσεις σε πάνω από 140 ανθρώπους που βρίσκονται στο κτήριο «Υπατία», β. τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης που εγκυμονούν μια σειρά κινδύνων για την υγεία τους, γ. την εξάντληση πολλών από αυτούς λόγω της πολυήμερης απεργίας πείνας και δ την επιδείνωση των ανωτέρω συνθηκών και καταστάσεων λόγω της όξυνσης των καιρικών συνθηκών

Για τους λόγους αυτούς, όλοι οι επισκεφθέντες το συγκεκριμένο κτήριο ιατροί εισηγούνται τη μεταφορά όλων των μεταναστών σε νοσοκομεία για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να μην κινδυνεύσει η υγεία τους από ανήκεστες βλάβες, ή και η ίδια ακόμη η ζωή τους. Ο Διοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. ʼρης Μουσιώνης ζήτησε επανηλειμένα από τους μετανάστες του κτηρίου «Υπατία» να δεχθούν τη μεταφορά τους με το ΕΚΑΒ σε δημόσια νοσοκομεία των Αθηνών. Η ανωτέρω επανηλειμένη παράκλησή μας δεν έγινε έως και σήμερα δεκτή .

Το Υπουργείο Υγείας σταθμίζοντας όλα τα ενδεχόμενα και τους συναφείς με αυτά κινδύνους, εκτιμά πως εξαντλήθηκαν όλα τα όρια ανοχής και κατανόησης ως προς τα ζητήματα υγείας που έθεσε στην πράξη ο αγώνας των μεταναστών του μεγάρου «Υπατία» . Η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών σε συνδυασμό με την επιδείνωση της υγείας των μεταναστών και την απειλή για την ίδια τη ζωή τους, μας οδήγησαν να λάβουμε σήμερα τις εξής αποφάσεις: α. Ζητάμε τη ,δίχως καθυστερήσεις, μεταφορά όλων των μεταναστών σε νοσοκομεία του ΕΣΥ της Αθήνας. Η μεταφορά αυτή γίνεται για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που διατρέχει η υγεία τους, αλλά και η ίδια η ζωή τους. β. Η μεταφορά τους θα γίνει μέσω του ΕΚΑΒ και συνεπώς ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κ Πολύζος θα δώσει τη σχετική εντολή στον επικεφαλής της αρμόδιας υπηρεσίας . γ. Όπως έγινε και έως σήμερα με περισσότερους από ενενήντα μετανάστες του μεγάρου «Υπατία», οι Διοικητές των δημόσιων νοσοκομείων θα πρέπει να καταβάλουν κάθε μέριμνα, ώστε να προσφερθούν όλες οι απαιτούμενες υπηρεσίες υγείας στους μετανάστες που θα διακομιστούν. Υπογραμμίζεται εδώ πως για τις ενέργειες αυτές υπάρχουν οι σχετικές εισηγήσεις της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας, οι οποίες θεμελιώνονται στις γνωματεύσεις των επισκεφθέντων στο μέγαρο υπατία γιατρών του ΕΣΥ

Ζητάμε από τους ευρισκομένους στο μέγαρο «Υπατία» μετανάστες να συνεργασθούν με τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ, προκειμένου η μεταφορά τους σε δημόσια νοσοκομεία να γίνει δίχως άλλη καθυστέρηση. Ζητάμε επίσης από όσους τους συνοδεύουν υποστηρίζοντας τον αγώνα τους όχι μόνο να μην δημιουργούν εμπόδια στην εφαρμογή της σχετικής απόφασης, αλλά να καταβάλουν κάθε ανθρώπινη προσπάθεια προκειμένου να πειστούν όλοι οι μετανάστες να μεταφερθούν στα δημόσια νοσοκομεία. Θυμίζουμε, πως την προηγούμενη Παρασκευή στη συνάντηση μελών της κυβέρνησης με αντιπροσωπεία των μεταναστών, καθώς και εκπροσώπων των υποστηρικτών τους συμφωνήσαμε σε έναν κοινό τόπο : πως η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη και συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα οποιασδήποτε συναλλαγής, συμφωνίας ή αντιπαράθεσης ως προς αυτήν ή τη διακινδύνευσή της.

 

#########