Βαρκελώνη, 4 Μαρτίου 2011. Μια ομάδα Καναδών ερευνητών υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Jean-Pierre Pelletier, επικεφαλής της Μονάδας Ερευνών για την Οστεοαρθρίτιδα στο Πανεπιστήμιο του Νοσοκομειακού Ερευνητικού Κέντρου του Μόντρεαλ, δημοσίευσε κλινική μελέτη, στην οποία επιβεβαιώνεται για πρώτη φορά, με χρήση ποσοτικής Μαγνητικής Τομογραφίας (qMRI), η τροποποιητική επίδραση του θειικού άλατος χονδροϊτίνης, ενός συμπτωματικού φαρμάκου αργής δράσης για την οστεοαρθρίτιδα (SYSADOA).

 

  • Κλινική έρευνα που διεξήχθη από τον Καθηγητή JeanPierre Pelletier δημοσιεύθηκε στα Χρονικά Ρευματοειδών Παθήσεων αυτήν την εβδομάδα

  • Η θετική επίδραση των Συμπτωματικών Αργής Δράσης Φαρμάκων για την Οστεοαρθρίτιδα (SYSADOA) στο χόνδρο και στο υποχόνδριο οστό έχει σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο από κλινικής αλλά και από φαρμακοοικονομικής απόψεως.
  • Αυτή η κλινική δοκιμή επιβεβαιώνει τις τροποποιητικές ιδιότητες του θειικού άλατος χονδροϊτίνης, που έχει κατά το παρελθόν επιβεβαιωθεί με ακτίνες Χ και αντικρούει τα συμπεράσματα μιας πρόσφατης ανάλυσης που δημοσιεύτηκε στην British Medical Journal το 2010.

Η κλινική δοκιμή, που δημοσιεύτηκε στα Χρονικά των Ρευματοειδών Παθήσεων διερεύνησε την επίδραση της θεραπείας με θειικό άλας χονδροϊτίνης (CS) στη μείωση του όγκου του χόνδρου, στις κακώσεις του μυελού του υποχόνδριου οστού και στην αρθροθυλακίτιδα σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο (ΟΑ).  «Η μελέτη αυτή εστίασε στην ποσοτικοποίηση, μέσω μαγνητικής, των δομικών αλλαγών στο χόνδρο, το οστό και την οστεοαρθριτική μεμβράνη», δήλωσε ο Καθηγητής Pelletier.

Ο ερευνητής δηλώνει ότι μετά από έξι μήνες θεραπεία με θειικό άλας χονδροϊτίνης, οι ασθενείς δείχνουν σημαντική μείωση της απώλειας αρθρικού χόνδρου σε σύγκριση με την ομάδα που ελάμβανε placebo, και για πρώτη φορά, παρατήρησαν σημαντική μείωση στην εξέλιξη της  νόσου κατά 12 μήνες.

Σύμφωνα με τον Καθηγητή Pelletier, τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν όχι μόνο τη σημασία της σχέσης μεταξύ χόνδρου και υποχόνδριου οστού στην οστεαρθρίτιδα, αλλά και το ρόλο της στην εξέλιξη της πάθησης και στην ανταπόκριση σε θεραπεία με φάρμακα αργής δράσης για την οστεοαρθρίτιδα.

Ο Καθηγητής Pelletier καταλήγει: «το θειικό άλας χονδροϊτίνης είναι ένα ασφαλές φάρμακο με μια γενικά θετική επίδραση στην οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο, μειώνει σημαντικά την απώλεια όγκου του χόνδρου στην οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο, και παρέχει για πρώτη φορά νέες πληροφορίες για τη θετική επίδρασή της, σε ζώντες οργανισμούς, σε άλλες δομικές αλλαγές που παρατηρούνται σε αυτή την ασθένεια “.

Ο καθηγητής Pelletier σχολίασε επίσης ότι τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής αποδεικνύουν ότι το θειικό άλας χονδροϊτίνης είναι σε θέση να επιβραδύνει την πρόοδο της οστεοαρθρίτιδας στο γόνατο, εντούτοις αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σε θέση να τη θεραπεύσει. ” Η θεραπεία περιλαμβάνει την ανάσχεση όλων των τραυμάτων που σχετίζονται με την οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο, “επισημαίνει, ” και το ζητούμενο δεν είναι απλά αυτό. Το θειικό άλας χονδροϊτίνης επιβραδύνει την εξέλιξη της ασθένειας. Αυτό είναι ένα σημαντικό εύρημα δεδομένου ότι μια μείωση στο ποσοστό εξέλιξης της απώλειας χόνδρου στους ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο, όπως δείχνει το MRI, θα μπορούσε ενδεχομένως να μειώσει την ανάγκη για συνολική ανασύσταση γονάτων – ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί σε άλλες κλινικές μελέτες του MRI”.

Επιβεβαιώνοντας προηγούμενες μελέτες

Η κλινική δοκιμή από τον Καθηγητή Pelletier θεμελιώνει οριστικά τα συμπεράσματα των προηγούμενων μελετών περιγράφοντας τα θετικά αποτελέσματα του θειικού άλατος χονδροϊτίνης στους παθογόνους μηχανισμούς της δράσης της οστεοαρθρίτιδας στο γόνατο (Kwan S και λοιποί 2007; Monfort J και λοιποί 2005; Bassleer και λοιποί 1998; Ronca de 1998; κ.λπ.), και υποστηρίζει τη δυνατότητα του θειικού άλατος χονδροϊτίνης να παρεμβαίνει στη φυσική εξέλιξη της νόσου, όπως έχει καταδειχτεί προηγουμένως από τον Kahan (2009), τον Michel (2005), και τον Uebelhart (1998 και 2004), και τις δύο μεταναλύσεις από τον Hochberg (2008 και 2010).

Ομοίως, ο Δόκτωρ Pelletier, δήλωσε ότι τα ευρήματα αυτά αντικρούουν τα συμπεράσματα του S. Wandel et al. σε μια μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο British Medical Journal (BMJ) το 2010 σύμφωνα με την οποία τα φάρμακα αργής δράσης για την οστεοαρθρίτιδα (SYSADOA) δεν προσφέρουν οφέλη στη

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δρ. Pelletier αναφέρει πως “η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται από την Wandel et al. είναι αμφίβολη με βάση τη γνώμη αρκετών ειδικών στον τομέα της οστεροαρθρίτιδας στο γόνατο, όπως φαίνεται από τις διάφορες επιστολές προς τον εκδότη που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του BMJ, ορισμένες εκ των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα. Τα αποτελέσματα της al Wandel et. μετα-ανάλυσης είναι σε αντίθεση με πολλές άλλες μετα-αναλύσεις από ειδικούς επιστήμονες που ασχολούνται με το ίδιο θέμα, οι οποίες έχουν δείξει ότι το θειικό άλας χονδροϊτίνης  είναι μια αποτελεσματική συμπτωματική θεραπεία για την  οστεροαρθρίτιδα στο γόνατο που μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου”.

“Σε συνέχεια των προηγούμενων παρατηρήσεων μου, μετά τη δημοσίευση της παρούσας μετα-ανάλυσης, ένας από τους συντάκτες του BMJ εξέδωσε επίσημη δήλωση στην ιστοσελίδα του BMG, αμφισβητώντας ορισμένες από τις υποθέσεις στις οποίες στηρίχθηκε το άρθρο και αναφέροντας επίσης μια πιθανή σύγκρουση συμφερόντων του αρχισυντάκτη στατιστικών του  BMJ, αμφισβητώντας σοβαρά το κύρος και την αξιοπιστία αυτής της μετα-ανάλυσης », διευκρινίζει ο Δρ. Pelletier.

Μελλοντικοί στόχοι

Ο εμπειρογνώμονας λέει ότι τα αποτελέσματα αυτής της πειραματικής μελέτης MRI είναι πολύ θετικά και ενθαρρυντικά. Λαμβάνοντας υπόψη την αποδειγμένη αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του προϊόντος, αντιπροσωπεύει σίγουρα μια πολυτιμότερη επιλογή για τους ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο. Αν και σημειώνει, «είναι σημαντικό στους ασθενείς να παρέχεται το συγκεκριμένης καθαρότητας φάρμακο, αυτό που χρησιμοποιείται σε αυτήν την μελέτη, αφού αυτό μόνο μπορεί να εγγυηθεί τέτοια  και τόσο ασφαλή αποτελεσματικότητα

 

 

Jean – Pierre Pelletier, MD, καθηγητής της ιατρικής, Επικεφαλής στο Τμήμα αρθρίτιδας, Διευθυντής της ερευνητικής μονάδας οστεοαρθρίτιδας, Πανεπιστήμιο του ερευνητικού κέντρου νοσοκομείων του Μόντρεαλ (CRCHUM)

 

 

(1)    Χρονικά των ρευματικών ασθενειών – Wildi LM, Raynauld JP, martel-Pelletier J, Beaulieu Α, Bessette Λ, Morin Φ, François Α, Dorais Μ, Pelletier JP. Chondroitin το θειικό άλας μειώνει τα τραύματα απώλειας των μυελών των οστών και του χονδροειδούς όγκου στους ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα γονάτων που αρχίζουν 6 μήνες μετά από την έναρξη της θεραπείας: μια τυχαία, διπλά-τυφλή, ψευδοφάρμακο-ελεγχόμενη πειραματική μελέτη που χρησιμοποιεί MRI. ANN Rheum Dis Online First,  δημοσιεύεται την 1η Μαρτίου 2011 ως 10.1136/ard.2010.140848.

#########