Τις θέσεις και τις προτάσεις του PhARMA Innovation Forum Greece (PIF) για τη δημιουργία μιας δίκαιης, προβλέψιμης και βιώσιμης αγοράς φαρμάκου, που θα είναι φιλική προς τη φαρμακευτική καινοτομία κατέθεσε η Πρόεδρος του ΔΣ του PIF, κα. Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, από το βήμα του 22ου Health World 2023, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξία της φαρμακευτικής καινοτομίας για το σύστημα υγείας, την οικονομία και την κοινωνία συνολικά.

Εισαγωγικά τόνισε ότι «οι καινοτόμες φαρμακευτικές εταιρίες βρίσκονται σε μια κατάσταση «επιβίωσης» αντί να βρίσκονται σε μια φάση ανάπτυξης», καθώς το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι ιδιαιτέρως εχθρικό  και υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα δίκαιο, προβλέψιμο και βιώσιμο σύστημα». Χαρακτηριστικά σημείωσε ότι «δεν υπάρχει προβλεψιμότητα όταν καλούνται οι εταιρίες να κάνουν πλάνα για το 2024 χωρίς να έχουν  κλείσει από την πλευρά του κράτους οι επιστροφές που ζητούνται για το 2022» και «δεν υπάρχει βιωσιμότητα όταν το ύψος των επιστροφών αυτών αγγίζει το 70% ή ισότητα και δικαιοσύνη όταν η φαρμακευτική καινοτομία επιβαρύνεται δυσανάλογα σε σχέση με τα φάρμακα κοινότητας».

Στη συνέχεια, κατέστησε σαφές τι πραγματικά σημαίνει η φαρμακευτική καινοτομία για το σύστημα συνολικά και τα πολυεπίπεδα οφέλη που αυτή επιφέρει στους ασθενείς, το σύστημα υγείας, την κοινωνία και την οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, η κα. Μπαρμπετάκη τόνισε ότι «παρά τις δύσκολες συνθήκες, το αποτύπωμα των καινοτόμων φαρμακευτικών εταιριών στην Ελλάδα παραμένει εντυπωσιακό». Ανέφερε ενδεικτικά ότι οι 26 εταιρίες του PIF απασχολούν περισσότερους από 4.100 εργαζόμενους στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι «για κάθε 4 εργαζόμενους που απασχολούν τα μέλη του PIF, δημιουργείται 1 επιπλέον θέση εργασίας σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, στο εγχώριο οικοσύστημα της υγείας». Επίσης, σημείωσε ότι «μεταξύ 2019 και 2021 οι εταιρίες του PIF υλοποίησαν 520 προγράμματα υποστήριξης για 90.000 ασθενείς, 290 προγράμματα υποστήριξης ασθενών, 740 προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με 480.000 ωφελούμενους πολίτες και 100 προγράμματα για την προστασία του περιβάλλοντος που είχαν θετική επίδραση στις ζωές 350.000 ανθρώπων.»

Ακόμη, τόνισε ότι οι καινοτόμες φαρμακευτικές εταιρίες «αποτελούν μεγαλύτερο χρηματοδότη της αγοράς φαρμάκου από το ίδιο το κράτος μέσω των υποχρεωτικών επιστροφών», υπογραμμίζοντας ότι «από τις συνολικές υποχρεωτικές επιστροφές που κατέβαλαν όλες οι φαρμακευτικές εταιρίες το 2021 πάνω από το 55% αφορούσε τις μόλις 26 εταιρείες μέλη του PΙF», ενώ «μόνο το 2021 υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν στο κράτος €1,3 δις μέσω του συστήματος επιστροφών».

Εξαιρετική σημασία απέδωσε στα τεράστια οφέλη που έχουν οι καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις για τους ασθενείς, καθώς αυτές «αυξάνουν την μακροζωϊα, βελτιώνουν σημαντικά τα πρότυπα φροντίδας και την ποιότητα ζωής των ασθενών και συμβάλλουν σε υγιέστερες κοινωνίες», σημειώνοντας ότι αυτές «έχουν συμβάλλει στη μετατροπή απειλητικών για τη ζωή νόσων όπως συγκεκριμένοι τύποι καρκίνου σε χρόνιες παθήσεις, στην εκρίζωση ή εξάλειψη άλλων νόσων, αλλά και τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των προτύπων φροντίδας». Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι «οι καινοτόμες θεραπείες εξοικονομούν πόρους από το σύστημα υγείας μέσω της μείωσης των επισκέψεων στο νοσοκομείο, μείωση νοσηλειών, αποφυγή χειρουργικών επεμβάσεων και μείωση παραμονής στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείες και γενικότερα του χρόνου νοσηλείας», ενώ οι καινοτόμες φαρμακευτικές εταιρίες εκπαιδεύουν και ενημερώνουν την ιατρική κοινότητα, προωθούν συνεργασίες με ακαδημαϊκή ιδρύματα και συνολικά «επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο, προσελκύουν ταλέντα, επαναπατρίζοντας τους επιστήμονες μας που διαπρέπουν στο εξωτερικό, και δημιουργούν εργασιακά πρότυπα.»

Στη  συνέχεια, η κα. Μπαρμπετάκη κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις του PIF, τονίζοντας μάλιστα ότι «θα πρέπει επιτέλους να δούμε τις πραγματικές ανάγκες του συστήματος γιατί από τη μία ο πληθυσμός γηράσκει συνεχώς, οι νοσηρότητες αυξάνονται, όπως και οι ανάγκες για καλύτερη υγεία, ενώ από την άλλη η επιστήμη εξελίσσεται και η θεραπευτική καινοτομία που συμβάλλει αποτελεσματικά  στην αντιμετώπιση των ασθενειών παραμένει δέσμια των προβλημάτων του συστήματος και της υποχρηματοδότησης».

Η Πρόεδρος του PIF σημείωσε μάλιστα ότι «οι ανάγκες για τη φαρμακευτική καινοτομία σε όλη την Ευρώπη είναι αντίστοιχες, δεν υπάρχει στη χώρα μας μεγαλύτερη «κατανάλωση» καινοτόμων φαρμάκων έναντι άλλων χωρών λόγω «υπερσυνταγογράφησης», μιας και μιλάμε για σοβαρές ασθένειες, ούτε θα πρέπει να βλέπουμε την καινοτομία ως φορέα κόστους για το σύστημα υγείας, αλλά περισσότερο ως επένδυση για υγιέστερους πολίτες και ως μια ευκαιρία ανάπτυξης με πολλαπλά οφέλη για το σύστημα συνολικά».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι το PhARMA Innovation Forum «τώρα είναι ανάγκη να βρεθούν λύσεις, καθώς τα επόμενα 2 χρόνια θα υπάρχουν 90 νέες θεραπείες, οι οποίες δεν θα βρουν το δρόμο τους προς τη χώρα μας, σε ένα σύστημα χωρίς προβλεψιμότητα, δικαιοσύνη και βιωσιμότητα. Για αυτό το λόγο, εμείς, ως PIF έχουμε ξεκινήσει το διάλογο με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για μια νέα Εθνική Φαρμακευτική Πολιτική, που θα αγκαλιάσει την καινοτομία.»

 

#########