Το πρόβλημα που έχει ανακύψει με τη διαδικασία χορήγησης της άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος ήταν το αντικείμενο έκτακτης σύσκεψης στον ΠΙΣ με τη συμμετοχή του ΙΣΑ και άλλων μεγάλων Ιατρικών Συλλόγων.

Ο Πρόεδρος Γ.Πατούλης ο Α’ Αντιπρόεδρος Φ.Πατσουράκος και η προϊσταμένη της Νομικής Υπηρεσίας του ΙΣΑ Ε.Παπαευαγγέλου εξέθεσαν τη θέση του ΙΣΑ για το θέμα και ζήτησαν για άλλη μια φορά ακύρωση της σχετικής διαδικασίας.

Όπως τόνισαν, ο ΙΣΑ ζητά την άμεση ανάκληση όσων αδειών ή βεβαιώσεων χορηγήθηκαν σύμφωνα με τη παραπάνω διαδικασία εκ παραδρομής ή εκ τεχνικού σφάλματος, καθώς και την έκδοση νέων με την αρχικά ορισθείσα ημεροχρονολογία.