Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών (Π.Σ.Λ.)

Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων- Λογοθεραπευτών Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Λ.Ε.)

Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοθεραπευτών- Ειδικών Παιδαγωγών (Π.Ε.)

Σωματείο Λογοθεραπευτών-Λογοπεδικών Ελλάδος (Σ.Λ.Λ.Ε.)

Επιστημονικός Σύλλογος Λογοθεραπευτών-Λογοπαιδαγωγών Ελλάδος (Ε.Σ.Λ.Λ.Ε.)

Πανελλήνιο Σωματείο Ιδιοκτητών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας

για Παιδιά, Εφήβους και Οικογένειες

Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών

Συναποφασίσαμε τα κάτωθι:

1) Την άρνηση της απεχθούς σύναψης συμβάσεως που προτάθηκε από τον ΕΟΠΥΥ στις

23/12/2016, η οποία υποβιβάζει τις Επιστήμες που ασχολούνται με την Ειδική Αγωγή

(Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Ψυχολόγους) και οδηγεί

στην εξαθλίωση και στον αφανισμό των Θεραπευτών με άμεσο αντίκτυπο στους

ίδιους τους Ασφαλισμένους και στα Παιδιά αυτών!

2) Άμεση συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κύριο Παύλο Πολάκη!

3) Οργάνωση κινητοποιήσεων για τη διεκδίκηση αξιοπρεπών παροχών υπηρεσίας και

συνθηκών εργασίας!

Ζητούμε τη συμπαράσταση των Γονέων, των Συλλόγων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

(ΑΜΕΑ) και των υπόλοιπων Επαγγελματικών Κλάδων που πλήττονται από τις πολιτικές του

Υπουργείου Υγείας!

Με εκτίμηση,

Τα Διοικητικά Συμβούλια

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ –

(ΣΕΛΛΕ), τηλ. 210 3848362, email: info@selle.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΠΣΛ),

www.logopedists.gr , email: info@logopedists.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

ΕΛΛΑΔΟΣ – Ε.Σ.Λ.Λ.Ε., τηλ. 6945454203, email: pvedikou@yahoo.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (ΠΕ),

email: info@logotherapia.gr

#########