Οι αλλεπάλληλες κρίσεις που έπληξαν την χώρα μας τα τελευταία χρόνια, η εσωτερική κοινωνικό-οικονομική κρίση, η κρίση υποδοχής προσφύγων και μεταναστών και πάνω από όλα η πρωτοφανής συνθήκη της πανδημίας, έχουν επιδεινώσει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην χώρα μας, σε μια εποχή που η ανάγκη και η ζήτηση για τέτοιες υπηρεσίες αυξάνει. Η προσβασιμότητα σε σύγχρονες και κατάλληλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Ελλάδα παραμένει ελλιπής τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους πολίτες τρίτων χωρών, ενώ ο τρόπος λειτουργίας κρατικών και ιδιωτικών φορέων συχνά αποτυγχάνει να λάβει υπόψη του νέα επιστημονικά δεδομένα και μεθόδους.

Εκκινώντας από αυτές τις βασικές παραδοχές, οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ αναδεικνύουν το ζήτημα της ψυχικής υγείας στην κοινότητα μέσω της στρατηγικής και της δράσης τους. Πιο συγκεκριμένα, η οργάνωση εργάζεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα -ήτοι παροχή υπηρεσιών, ανάπτυξη ικανοτήτων και υπεράσπιση ανθρώπινων δικαιωμάτων- με στόχο να αναδείξει την ευρύτερη διάσταση της υγείας: η ψυχική, φυσική και περιβαλλοντική υγεία συνιστούν διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος, της ευημερίας δηλαδή του ανθρώπου, η οποία συν-καθορίζεται από κοινωνικούς προσδιοριστές και βεβαίως αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα όλων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ πραγματοποίησαν πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση και ανανέωση των συστημάτων και των πρακτικών που εφαρμόζονται σχετικά με την ψυχική υγεία στην Ελλάδα σήμερα. Το πρόγραμμα περιέλαβε μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση εκπαιδευτικού οδηγού/υλικού και την διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε επαγγελματίες πρώτης γραμμής. Περισσότεροι από 170 συμμετέχοντες -ψυχολόγοι, διερμηνείς, κοινωνικοί διαμεσολαβητές, παιδαγωγοί, γιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, υπεύθυνοι διαχείρισης δομών και προσωπικού, διαχειριστές προγραμμάτων και ειδικοί φροντιστές-  προερχόμενοι από διαφορετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας έλαβαν μέρος σε έναν κύκλο έξι (6) διαδικτυακών σεμιναρίων που διοργανώθηκαν μέσα στο Φεβρουάριο. Το περιεχόμενο των σεμιναρίων καταρτίστηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και των ΓτΚ-Ελλάδας.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης τη δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου το οποίο κυκλοφορεί σήμερα. Το περιεχόμενό του είναι προϊόν συνεργασίας μεταξύ των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ελλάδας και του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και προτείνει χρήσιμες συμβουλές ψυχολογικής υποστήριξης για οικογένειες, παιδιά, νέους και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.