Στο υψηλό επίπεδο των Ελλήνων επιστημόνων στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που αποτελεί πόλο έλξης για ζευγάρια από όλο τον κόσμο, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο της ομιλίας του στη Συνέντευξη Τύπου, που διοργάνωσε σήμερα η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Αναφορικά με το θέμα που τέθηκε για την τύχη των πλεοναζόντων κρυοσυντηρημένων γονιμοποιημένων ωαρίων, τη διάθεσή τους με σκοπό την τεκνοποιία και την προοπτική δημιουργίας Δημόσιας Τράπεζας, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή επιστημονικού διαλόγου και την εξέταση των νομικών και τεχνικών δυνατοτήτων που υπάρχουν και είναι πολύ σημαντικό να εκσυγχρονιστεί το πλαίσιο προκειμένου να διευκολυνθούν τα ζευγάρια που επιθυμούν να αποχτήσουν παιδί με τη βοήθεια της επιστήμης.

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι άνοιξε ο διάλογος για την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στη χώρα μας. Αναμένουμε από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής να εξετάσει τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα και με βάση αυτά να λάβει τις αποφάσεις για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος. Θα σταθούμε αρωγοί στην προσπάθεια για τον ορθό νομοθετικό επαναπροσδιορισμό του νομικού πλαισίου και του ηθικού πεδίου που διέπει τα ζητήματα που εγείρονται από την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.», τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ.

#########