Ο Όμιλος Affidea, ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ευρώπη, με στόχο να προαγάγει την εξειδίκευση των νέων ακτινολόγων στην Παιδοακτινολογία, υποειδικότητα της ακτινολογίας που χρήζει περαιτέρω ενίσχυσης στην χώρα μας, προχώρησε στην προκήρυξη μίας υποτροφίας τρίμηνης μετεκπαίδευσης στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, σε διακεκριμένο κέντρο του εξωτερικού.

Σκοπός της υποτροφίας είναι να προωθήσει την εξειδίκευση στον βασικό τομέα της παιδιατρικής ακτινολογίας, να ισχυροποιήσει τον ρόλο της στην διαγνωστική προσέγγιση των μικρών ασθενών και να εμπλουτίσει το γνωστικό πεδίο. Μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου Affidea είναι πρωτοβουλίες που προωθούν την επιστήμη και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ιατρικής γνώσης και κλινικής πρακτικής, με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε εξεταζόμενους και ασθενείς.

Οι υποψήφιοι ακτινολόγοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 31 Μαΐου 2024, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά στο email: medicalgr.operations@affidea.com

#########