Με τον τίτλο «Η Παιδιατρική στην πράξη» πραγματοποιήθηκε το διήμερο 14-15 Οκτωβρίου 2023 το 16ο Ετήσιο Συνέδριο του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Την επιστημονική αυτή συνάντηση παρακολούθησε με φυσική παρουσία και από το διαδίκτυο μεγάλος αριθμός παιδιάτρων, περισσότεροι από 700. Είναι σημαντική η διαπίστωση ότι με τις σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο και παιδίατροι από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο.

,Ο Καθηγητής Παιδιατρικής Ανδρέας Φρετζάγιας, επιστημονικός υπεύθυνος του Συνεδρίου, ανέπτυξε σε εισαγωγικές εισηγήσεις το θέμα της ανοσολογικής συνύπαρξης και συνεργασίας μητέρας-εμβρύου και ενημέρωσε για τις τελευταίες προόδους στο χώρο των εμβολίων, εστιάζοντας στα νέα εμβόλια, που θα χορηγούνται κατά την κύηση για προστασία του νεογνού-βρέφους μετά τον τοκετό.

#########